Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IF Kville
Glädje, Gemenskap, Utveckling, Trygghet - För alla
Tränarmanual

Förord

Denna manual är tänkt som hjälp för tränare att planera sin verksamhet i gruppen och vem man vänder sig till i olika frågor. Vi förändrar/uppdaterar manualen ständigt och har ni förslag på något som ni vill ändra på, eller som bör vara med, är det bara att höra av er till kansliet.

Medlemmar
Alla intag av nya medlemmar går genom kansliet (hänvisa till hemsidan vid förfrågningar). Vi har förtur där föräldrar kan tänka sig vara tränare, om behovet finns.
När någon slutar i gruppen anmäler ni detta till kansliet så tar vi bort medlemmen från registret.

Funktioner i gruppen
Det är en fördel om ni kan bestämma några roller i gruppen där de viktigaste är:
Huvudtränare, den som i huvudsak lägger upp passen (ta hjälp av sportchefen).
Tränare, hjälper till på träningarna, men får gärna avlasta huvudtränaren i fråga om träningsplanering.
Administratör, (behöver inte vara en tränare), denna lägger in kommande träningar, ser till att rätt medlemmar finns i SportAdmin och sköter anmälningar till tävlingar och läger.
Tävlingsansvarig, någon som hjälper till när gruppen gemensamt åker på tävlingar och även anmäler vilka som tävlar och i vilka grenar samt vilken tävling det gäller till Tarja på kansliet.
Föräldrarepresentant, är en länk mellan föreningen och föräldrar. Ger snabbare för information åt båda håll.


Gruppmedel
Alla grupper i Björlanda har gruppmedel om 100 kronor/år för varje betalande medlem i gruppen. Denna peng kan användas valfritt på det vis tränarna tycker gagnar gruppen bäst. De flesta grupper använder idag pengen till avslutning eller annan gemensam aktivitet med exempelvis korvgrillning. Man kan inte spara pengar till nästkommande år.


Träning
IF Kville bedriver träning i Björlandahallen (7-14 år) samt Friidrottens Hus/Slottsskogsvallen (15 år och äldre). Alla grupper sköter närvarohanteringen själva, självklart med stöd från kansliet.

Antal pass per vecka som vi uppmuntrar till:

7-8 år, 1 pass/vecka - Friidrott på lek med mycket rörelse.

9-10 år, 2 pass/vecka -  Fortsatt friidrott med mycket lek, men med införande av tävlingsmomentet som en naturlig del.

11-12 år, 3 pass/vecka - En mer tydlig strategi för att lära sig/prova på friidrottens alla grenar. Ett av passen avser löpning utomhus.
13-14 år, 4 pass/vecka - Samma inriktning som för 11-12 åringar, men med ännu mer fokus på grenteknik. Ett av passen avser löpning utomhus.


För att komma in i Björlanda hallen behövs passerkort som tillhandahålls av kansliet.

I Björlandahallen finns nyckeln till Kvilles förråd inne i friidrottshallen i en nyckelbox som sitter på förrådet.
Det finns ett förråd inne i friidrottshallen som i princip bara Kville använder. Det finns även ett låsbart stavgarage på väggen vid stavmattan. Koden till låset är 209.
VIKTIGT: Ställer man in någon träningstid måste man anmäla detta till kansliet senast en vecka innan träningen.
Vi hjälps åt att plocka in och hålla hygglig ordning i dessa utrymmen.
Saknar ni något får ni gärna maila detta till kansliet.
Själva träningen lägger ni själva upp i gruppen. Viktigast är att vara förberedd, så gör gärna passet klart innan träningen.
I Dokument mappen här på hemsidan läggs det kontinuerligt upp dokument kring träning med exempelpass och förslag på årsplanering.

Träningsläger

Vi har ett progressionstänk i föreningen när det gäller träningsläger som ser ut såhär:
7-10-åringar åker på dagläger. Lägret anordnas av grupperna själva.
11-12-åringar åker på tvådagarsläger med 1 övernattning. Lägret anordnas av grupperna själva.
13-14-åringar åker på läger en långhelg. Lägret anordnas av grupperna själva med visst stöd av kansliet.
15 åringar har ett 7 dagarsläger. Lägret anordnas av grupperna själva med visst stöd av kansliet.
17-18 åringar har 9 dagarsläger. Lägret anordnas av föreningen i samråd med tränarna.
Elit (från 19 år) åker på läger med bästa träningsmöjligheter. Lägret anordnas av tränarna och aktiva med stöd från kansliet.


På alla läger upp till 18 år åker ledarna med kostnadsfritt då kostnaden läggs på de aktiva. En riktlinje är att ha en tränare per sju aktiva.

Självklart bistår alltid kansliet med hjälp när så önskas.


Tävling
Det är grupperna själva som bestämmer i vilken omfattning man åker på gemensamma tävlingsresor. En del grupper, de äldre, åker kanske på 2-4 tävlingar/år tillsammans. De yngre, under 15 år, kanske 1-2/år.
Tävlingar hittar man på gfif.se/tavlingsprogram samt friidrott.se/tavling/program

Man får tävla så ofta man vill på arenatävlingar och det är helt kostnadsfritt. Alla tävlingsanmälningar mailas till: kansli@ifkville.se Vid efteranmälan betalas hela startavgiften av den aktive. Om man inte kommer till start, och inte anmält sjukdom/skada till kansliet, får man också stå för tävlingsavgiften.
Tävlingsregel: 7-10 år = max 4 grenar/dag och 6 grenar/helg. 11-18 år = max 3 grenar/dag och 5 grenar/helg. (Mångkamp undantas från regeln)

Till SM tävlingar finns det kvalgränser, se hemsidan.


Tävlingsanmälningar

Alla tävlingsanmälningar mailas till: kansli@ifkville.se Vid efteranmälan betalas hela startavgiften av den aktive. Om man inte kommer till start, och inte anmält sjukdom/skada till kansliet, får man också stå för tävlingsavgiften. Anmälan sker minst 2 arbetsdagar innan tävlingsarrangörens anmälningstid går ut.
Tävlingsregel: 7-10 år = max 4 grenar/dag och 6 grenar/helg. 11-18 år = max 3 grenar/dag och 5 grenar/helg. (Mångkamp undantas från regeln)

Till SM tävlingar finns det kvalgränser, se hemsidan.


Utbildning
Vi anordnar utbildning inom klubben, men självklart vill vi att man går den utbildning som finns för den åldersgrupp man tränar.
Utbildningarna är:
Friidrott 7-10 år
Friidrott 10-12 år
Friidrott 12-14 år

Ovan kurser arrangeras i Göteborg: gfif.se/Utbildning/ucvast/ IF Kville står för kostnaden, men varje tränare anmäler sig själv.

Det finns också en utbildning för tränare verksamma i 14-17 års åldern samt en juniortränarutbildning kallad Certifierad Coach.
14-17 års utbildningen arrangeras av SISU Idrottsutbildarna och Certifierad Coach utbildningen är det SFIF (friidrott.se) som håller i.

Som tränare får man gå alla kurser gratis och vi uppmuntrar allt vi orkar till att alla går kurser. Det är lärorikt och roligt, sen träffar man tränare i andra föreningar också vilket är nyttigt.


Klubbkläder
Upp till 10 år tycker räcker det med att tävla i den T-shirt man får av Kville. Tävlar man mycket eller absolut vill ha Kvilles tävlingskläder och/eller overall så går det naturligtvis utmärkt att köpa.

Vi har klädprovning och beställning några gånger/år och om detta mailas det ut till alla tränare samt meddelas på hemsidan. Vi kommer även ha en del profilkläder och väskor på hemsidan inom kort.

Dropbox
Alla tränare ska ha tillgång till Dropbox. Där finns en mapp för er grupp samt en del hjälp om träning och kanske något annat intressant. Ändra bara i era egna filer.


Förslag gällande underhåll, inköp och förslag till förbättringar i Björlandahallen (Maila förslag till sportchef@ifkville.se)

Anm. datum Inlämnare Ärende Ansvarig Åtgärd/datum
2019-05-20 Tränarmötet Kulor Anders Walther 
2019-05-20 Tränarmötet Bollar Anders Walther
2019-05-20
 Tränarmötet Ärtpåsar Anders Walther 
2019-05-20
 Tränarmötet Platta rockringar (ej för små) Anders Walther 
2019-05-20
 Tränarmötet Lätta skivstänger (ca 10 kg) med lätta vikter Anders Walther 
2019-05-20 Tränarmötet Se över aliminiumhäckarna som lätt fastnar Anders Walther 
2019-05-20 Tränarmötet Producera fler nycklar till Klubbstugan i Tuve? Anders Walther 
     
     


Kontaktuppgifter

Sportchef (träning, tävling, lager, material, utbildning)
Anders Walther
070-967 08 34
sportchef@ifkville.se


Kanslist
(ekonomi, administration, medlemsregister, tävlingsanmälan, halltider)
Tarja Jokinen
073-986 29 15
kansli@ifkville.se

 
Samarbetspartners