Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IF Kville
Glädje, Gemenskap, Utveckling, Trygghet - För alla
Tränarmanual

Förord

Denna manual är tänkt som hjälp för tränare att planera sin verksamhet i gruppen och vem man vänder sig till i olika frågor. Vi förändrar/uppdaterar manualen ständigt och har ni förslag på något som ni vill ändra på, eller som bör vara med, är det bara att höra av er till kansliet.

Funktioner i gruppen
Det är en fördel om ni kan bestämma några roller i gruppen där de viktigaste är:
Huvudtränare, den som i huvudsak lägger upp passen (ta hjälp av sportchefen).
Tränare, hjälper till på träningarna, men får gärna avlasta huvudtränaren i fråga om träningsplanering.
Administratör, (behöver inte vara en tränare), denna lägger in kommande träningar, ser till att rätt medlemmar finns i SportAdmin och sköter anmälningar till tävlingar och läger.
Tävlingsansvarig, någon som hjälper till när gruppen gemensamt åker på tävlingar och även anmäler vilka som tävlar och i vilka grenar samt vilken tävling det gäller till Tarja på kansliet.
Föräldrarepresentant, är en länk mellan föreningen och föräldrar. Ger snabbare för information åt båda håll.


Medlemmar
Alla intag av nya medlemmar går genom kansliet (hänvisa till hemsidan vid förfrågningar). Vi har förtur där föräldrar kan tänka sig vara tränare, om behovet finns.
När någon slutar i gruppen anmäler ni detta till kansliet så tar vi bort medlemmen från registret.

Träning
IF Kville bedriver träning i Björlandahallen (7-14 år) samt Friidrottens Hus/Slottsskogsvallen (15 år och äldre). Alla grupper sköter närvarohanteringen själva, självklart med stöd från kansliet.
I Björlandahallen hämtar och lämnar man nyckeln till friidrottshallen och förrådet hos vaktmästaren.
Det finns ett förråd inne i friidrottshallen som i princip bara Kville använder. Det finns även ett låsbart stavgarage på väggen vid stavmattan. Koden till låset är 209.
VIKTIGT: Ställer man in någon träningstid måste man anmäla detta till kansliet senast en vecka innan träningen.
Vi hjälps åt att plocka in och hålla hygglig ordning i dessa utrymmen.
Saknar ni något får ni gärna maila detta till kansliet.
Själva träningen lägger ni själva upp i gruppen. Viktigast är att vara förberedd, så gör gärna passet klart innan träningen.
I Dokument mappen här på hemsidan läggs det kontinuerligt upp dokument kring träning med exempelpass och förslag på årsplanering.

Träningsläger

Vi har ett progressionstänk i föreningen när det gäller träningsläger som ser ut såhär:
7-10-åringar åker på dagläger. Lägret anordnas av grupperna själva.
11-12-åringar åker på tvådagarsläger med 1 övernattning. Lägret anordnas av grupperna själva.
13-14-åringar åker på läger en långhelg. Lägret anordnas av grupperna själva med visst stöd av kansliet.
15 åringar har ett 7 dagarsläger. Lägret anordnas av grupperna själva med visst stöd av kansliet.
17-18 åringar har 9 dagarsläger. Lägret anordnas av föreningen i samråd med tränarna.
Elit (från 19 år) åker på läger med bästa träningsmöjligheter. Lägret anordnas av tränarna och aktiva med stöd från kansliet.


På alla läger upp till 18 år åker ledarna med kostnadsfritt då kostnaden läggs på de aktiva. En riktlinje är att ha en tränare per sju aktiva.

Självklart bistår alltid kansliet med hjälp när så önskas.


Att tävla

Tävlingar där tränare finns på plats

Det är grupperna själva som bestämmer i vilken omfattning man deltar på gemensamma tävlingar.


För de som fyller 15 år ordnas två tävlingsresor/år, en på vintern och en på sommaren.


En del grupper, de äldre, åker kanske på 2-4 tävlingar/år tillsammans. De yngre kanske 1-2/år.

Tävlingar hittar man på gfif.se samt friidrott.se

Tävlingsanmälningar

Alla tävlingsanmälningar mailas till: kansli@ifkville.se Vid efteranmälan betalas hela startavgiften av den aktive. Om man inte kommer till start, och inte anmält sjukdom/skada till kansliet, får man också stå för tävlingsavgiften.
Tävlingsregel: 7-10 år = max 4 grenar/dag och 6 grenar/helg. 11-18 år = max 3 grenar/dag och 5 grenar/helg. (Mångkamp undantas från regeln)

Till SM tävlingar finns det kvalgränser, se hemsidan.

 
Samarbetspartners