SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IF Kville
Glädje, Gemenskap, Utveckling, Trygghet - För alla

Medlems- och aktivitetsavgifter 2024

Förbättrat digitalt föreningssystem

IF Kville använder ett digitalt föreningssystem för att skapa ännu bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet. Detta innebär att du som medlem kommer att kunna betala dina avgifter via digitala betalningsmetoder – en smidigare upplevelse för dig och en enklare hantering för oss.

 

Detta kommer att bidra till en minskad manuell administration för oss som förening, då din betalning kommer att prickas av direkt i vårt system. Så fort du har betalt din Medlems- och Aktivitetsavgift får du tillgång till en oas av smarta funktioner i SportAdmins MedlemsApp!

 

En administrationsavgift mellan 9 - 59 kr, beroende på beloppet, per betalning tillkommer.

 

Medlemsavgifter

Familj (ange namn och personnummer för samtliga i familjen): 900 kr
Aktiv (barn, ungdom, junior, senior, veteran och motion:) 500 kr

Medlems- och aktivitetsavgiften går till bland annat vår arena- och hallhyra (Björlanda), inköp av material, utbildning, tävlingsavgifter, klubbstugan med samlingslokal, gym och träningsutrustning, kanslipersonal och kvillebussen.

 

Fullständigt personnummer (10 siffror) måste anges för samtliga medlemmar (vid familjemedlemskap lägger ni in alla familjemedlemmar, även de som inte är aktiva i föreningen), annars räknas man inte som medlem enligt Riksidrottsförbundets (RF) regler.

Klicka här för att lägga till alla familjemedlemmar.

 

Antalet medlemmar i respektive förbund (samtliga friidrottsföreningar är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet) avgör vilka anslag olika idrotter får, och därmed vilka möjligheter som erbjuds för utövande av idrotten ifråga (arenor, hallar, bidrag mm). Antalet medlemmar i respektive friidrottsförening har även betydelse för olika bidrag som utbetalas, och är inte minst viktigt i vår dialog med Göteborg Stad angående ny arena på Hisingen och för de träningstider vi önskar på befintliga anläggningar. Antalet medlemmar är således i allra högsta grad viktig för IF Kvilles möjligheter att erbjuda en bra verksamhet för våra medlemmar. Välj därför gärna familjemedlemskap!

 

Observera att fakturor för avgifterna mailas ut elektroniskt. 

Erlägg årets medlems- och träningsavgifter snarast möjligt då fakturan kommer (licens- och försäkringsfråga).

Om ni inte får någon faktura hör ni av er till kansliet.


Aktivitetsavgifter

Utöver medlemsavgiften erläggs en aktivitetsavgift för samtliga aktiva. Denna avgift skall främst täcka kostnader för tränare och tävlande. Om man tränar helt på egen hand kan man nöja sig med att bara betala för medlemskap:

 

Aktiva födda 2011-2017: 1000 kronor
Aktiva födda 2009-2010: 1100 kronor
Aktiva födda 2004-2008: 1200 kronor
Aktiva födda 2003 och tidigare: 1300 kronor

Löpargrupper och Veteran: 1000 kronor


Avgifterna faktureras ut under januari samt för nya grupper september/oktober, alternativt när man börjar.

För träning i andra lokaler än Björlanda Friidrottshall för vilka externa kostnader tillkommer (som Friidrottens Hus), löser den aktive med hjälp av kansliet lämpliga träningskort. Träningskortet i Friidrottens Hus faktureras ut i oktober/november och gäller från oktober-september varje år.

 

 

Funktionärstillfällen är obligatoriska

Genom att anordna eller delta som medarrangör vid olika arrangemang skapar föreningen intäkter som används för att ge största möjliga nytta i verksamheten. Som medlem i IF Kville hjälper vi till som funktionärer vid dessa arrangemang.

Ingen tidigare erfarenhet krävs för de flesta roller, utbildning sker på plats och går fort och smidigt.

 

För 2024 gäller nedanstående:

  • 7-14 år - 2 uppdrag/år   och    3 uppdrag/år om mer än ett barn medlem i klubben
  • 15 år och äldre samt aktiva med träningsbidrag - 5 uppdrag/år
  • Veteraner och löpgrupperna - 2 uppdrag/år

1. För barn och ungdomar yngre än den av arrangörens fastställda lägsta ålder för funktionärer gäller att förälder (eller annan vuxen) skall utföra funktionärsuppdraget:

     a.  I familjer med två eller fler barn krävs tre funktionärstillfällen

     b. Om den aktive börjar träna efter den 1:a juli så är funktionärskravet endast en gång oavsett ålder

     c. Tränare hjälper till vid Kvilles Vårtävling och Julruschen i den mån man kan (befriade från övriga funktionärstillfällen)

 

2. Funktionärsanmälan sker via länken: Funktionärsanmälan. Först till kvarn varje år. Varje arrangemang kräver olika många funktionärer. När funktionärspoolen för att arrangemang är fullt får funktionären välja annat arrangemang. Dvs var ute i god tid så får du önskat arrangemang.

 

3. Görs ingen anmälan kommer uppdrag att tilldelas under året. 

4. Information om arrangemanget och uppdraget skickas ut till anmälda funktionärer i god tid.

5. Vid förhinder är det funktionären som ansvarar för att hitta en ersättare för sitt tilldelade funktionärsuppdrag.

 

§17 IF Kvilles Stadgar

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Familjemedlemskap innebär en rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

 

Varmt välkommen till ett nytt friidrottsår med IF Kville!

 
Samarbetspartners