SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IF Kville
Glädje, Gemenskap, Utveckling, Trygghet - För alla

Medlems- och aktivitetsavgifter 2021

Förbättrat automatiserat föreningssystem

Vi har börjat använda ett automatiserat och digitalt föreningssystem för att skapa ännu bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet. Detta innebär att du som medlem kommer att kunna betala dina avgifter via digitala betalningsmetoder – en smidigare upplevelse för dig och en enklare hantering för oss.

 

Detta kommer även att bidra till en minskad manuell administration för oss som förening då din betalning kommer att prickas av direkt i vårt system. Så fort du har betalt din Medlems- och Aktivitetsavgift får du tillgång till en oas av smarta funktioner i SportAdmins MedlemsApp!

 

 

En administrationsavgift mellan 9 - 59 kr, beroende på beloppet, per betalning tillkommer.

 

Medlemsavgifter

Familj (ange namn och personnummer för samtliga i familjen): 900 kr
Aktiv (barn, ungdom, junior, senior, veteran och motion:) 500 kr
Stödmedlem (samt tränare och styrelsemedlem): 100 kr 

Medlemsavgiften går till kanslipersonal, hallhyra (Björlanda), inköp av material, utbildning, tränarplagg, tränararvoden, tävlingsavgifter, möten mm.

 

Fullständigt personnummer (10 siffror) måste anges för samtliga medlemmar (vid familjemedlemskap samtliga familjemedlemmar, även de som inte är aktiva i föreningen), annars räknas man inte som medlem enligt Riksidrottsförbundets (RF) regler.

 

Antalet medlemmar i respektive förbund (samtliga friidrottsföreningar är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet) avgör vilka anslag olika idrotter får, och därmed vilka möjligheter som erbjuds för utövande av idrotten ifråga (arenor, hallar, bidrag mm). Antalet medlemmar i respektive friidrottsförening har även betydelse för olika bidrag som utbetalas, och är inte minst viktigt i vår dialog med Göteborg Stad angående ny arena på Hisingen och för de träningstider vi önskar på befintliga anläggningar. Antalet medlemmar är således i allra högsta grad viktig för IF Kvilles möjligheter att erbjuda en bra verksamhet för våra medlemmar. Välj därför gärna familjemedlemskap!

 

Observera att fakturor för avgifterna mailas ut elektroniskt.


Aktivitetsavgifter

Utöver medlemsavgiften erläggs en aktivitetsavgift för samtliga aktiva. Denna avgift skall främst täcka kostnader för tränare och tävlande. Om man tränar helt på egen hand kan man nöja sig med att bara betala för medlemskap:

 

Aktiva födda 2009-2014: 700 kronor
Aktiva födda 2007-2008: 800 kronor
Aktiva födda 2002-2006: 900 kronor
Aktiva födda 2001 och tidigare: 1.100 kronor


För träning i andra lokaler än Björlanda Friidrottshall för vilka externa kostnader tillkommer (som Friidrottens Hus), löser den aktive med hjälp av klubben lämpliga träningskort. Avgifterna faktureras ut under januari samt för nya grupper september/oktober.

 

Fakturor sänds ut med e-mail under januari eller februari, alternativt när man börjar.


Funktionärstillfällen

Genom att anordna eller delta som medarrangör vid olika arrangemang skapar föreningen intäkter som används för att ge största möjliga nytta i verksamheten. Som medlem i IF Kville hjälper vi till som funktionärer vid dessa arrangemang.

För 2021 gäller nedanstående:

 

 • 7-14 år - 2 uppdrag/år   och    3 uppdrag/år om mer än ett barn medlem i klubben
 • 15 år och äldre samt aktiva med träningsbidrag - 5 uppdrag/år
 • Veteraner och löpgrupperna - 2 uppdrag/år

1. För barn och ungdomar yngre än den av arrangörens fastställda lägsta ålder för funktionärer gäller att förälder (eller annan vuxen) skall utföra funktionärsuppdraget:

     a.  I familjer med två eller fler barn krävs tre funktionärstillfällen

     b. Om den aktive börjar träna efter den 1:a juli så är funktionärskravet endast en gång oavsett ålder

     c. Tränare hjälper till vid Kvilles Vårtävling i den mån man kan (befriade från övriga funktionärstillfällen)

2. Funktionärsanmälan sker via länk (knappen Funktionärsanmälan) på föreningens hemsida (www.ifkville.se). Först till kvarn. Varje arrangemang kräver olika många funktionärer. När funktionärspoolen för att arrangemang är fullt får funktionären välja annat arrangemang. Dvs var ute i god tid så får du önskat arrangemang.

3. Görs ingen anmälan kommer den aktive bli tilldelad sina uppdrag. Om medlemmen ej fullgjort sina uppdrag under året så får denne betala 800kr/funktionärsuppdrag. Detta eftersom klubben annars behöver köpa in funktionärer för 500kr-700kr/funktionär.

4. Information om arrangemanget skickas ut till anmälda funktionärer i god tid.

5. Vid förhinder är det funktionären som ansvarar för att hitta en ersättare för sitt tilldelade funktionärsuppdrag. Om detta inte görs erläggs en avgift på 800kr per missat tillfälle.

 

Erlägg årets medlems- och träningsavgifter snarast möjligt då fakturan kommer (licens- och försäkringsfråga).

Om ni inte får någon faktura hör ni av er till kansliet.

 

§17 IF Kvilles Stadgar

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Familjemedlemskap innebär en rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Varmt välkommen till ett nytt friidrottsår med IF Kville!

18 st från IF Kville deltog på "Kost för Idrottande"
2021-03-29 14:26

Hela 18 personer från IF Kville deltog i RF/SISUs utbildning "Kost för idrottande barn och unga".

 

Genom att vi äter och dricker får vi i oss energi, som kroppen behöver för att orka träna och tävla, hålla koncentrationen uppe i skolan och för att kroppen ska kunna växa samt hålla sig frisk. Att få i sig det kroppen behöver är helt nödvändigt för att må bra.

 

I utbildningen lär man sig om kostens betydelse för barn och unga. Du som förälder eller tränare är väldigt viktig för att lära ut och vara en bra förebild när det gäller god kosthållning.

 

Här ska IF Kville och Hisingens nya friidrottsarena byggas
2021-02-25 14:01
Skissbild, ingen exakt bild av hur anläggningen kommer att se ut. Foto: GÖTEBORGS STAD

Nu får IF Kville och Hisingen sin nya idrottsarena.
På det 55 000 kvadratmeter stora området ska det finnas åtta löpbanor, hoppgropar och läktarplats för 500 hundra personer.

Nu är det äntligen klart att en ny arena byggs för att ersätta verksamheten som tidigare fanns på Rambergsvallen. Kostnaden beräknas till 47 miljoner kronor.

Den nya friidrottsarenan byggs mittemot Björlandagården norr om Skra Bro i Björlanda.
Arenan skall alltså ligga mittemot Björlandagården, på andra sidan Konghällavägen.

Byggstart direkt
Den nya friidrottsarenan – Björlandavallen – ska rymma 500 läktarplatser, domartorn och omklädningsrum samt hoppgropar, kastfält och åtta löpbanor. Områdets totala yta är på cirka 55 000 kvadratmeter.

- Den här idrottsanläggningen kommer att användas av såväl föreningar som skolor och bidra till ökad fysisk aktivitet för barn och unga i Göteborg. Under de närmsta åren kommer flera tillskott till vårt utbud av idrottsanläggningar, något som många göteborgare kommer ha stor glädje av, säger Magnus Berntsson, ordförande i idrotts- och föreningsnämnden i ett pressmeddelande.

Byggandet ska börja omgående och beräknas stå klart redan till våren nästa år.

Tre härliga pers för Gustav Tartu på ISM i Malmö
2021-02-24 10:07
I helgen gick Inomhus-SM i Malmö med svenska friidrottseliten!

Den 19–21/2 2021 välkomnade MAI hela svenska friidrottseliten till friidrottshallen Atleticum för att göra upp om SM–medaljerna. Senast MAI arrangerade Inomhus-SM var 2016.

Gustav Tartu ställde upp i tresteg och gjorde en suverän insats med tre nya personliga rekord. Det längsta hoppet var 14.68m, nytt klubbrekord och en 8e plats på SM!

Mycket bra Gustav vi ser fram emot sommaren!!

1. Hellström15.81x16.21xx16.69
2. Wallmark15.0915.1415.1715.2315.1615.51
3. Persson15.1915.36x
4. Ehrlin14.9715.27x15.3515.3415.25
5. Engströmxx14.6415.0215.1915.23
6. Bålström14.55      14.3014.9013.51xx
7. Edqvist14.3514.71x14.36x14.39
8. Gustav Tartu13.78x14.68       14.4414.1014.55
9. Weidenholm14.54x14.48                  
Vägledning vid smittspårning - Vad gör jag?
2021-02-24 07:54
Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att minska smittspridningen. För dem som är med i smittspårning gäller följande:
 

Smittspårning av covid-19 innebär för samtliga indexfall, oavsett riskmiljö, alltid att:


 1. identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av indexfallet, från det att den personen blev smittsam (dessa personer räknas som nära kontakter)
 2. informera nära kontakter via email om vikten av fysisk distansering, att undvika fysiska kontakter under inkubationstiden, och att vara uppmärksamma på tidiga symtom på covid-19
 3. informera nära kontakter med symtom via email och telefon om att de ska stanna hemma och isolera sig samt kontakta hälso- och sjukvård för provtagning
Varje person med konstaterad covid-19 blir indexfall i en ny smittspårning och har skydds- och informationsplikt. Indexfallet kan efter överenskommelse med den som ansvarar för smittspårningen själv ansvara för att informera andra som denne kan ha exponerat. I de fallen krävs rutiner som gör att det går att följa upp att så har skett.
 
 
Riktlinjer för covid-19 - Friidrottsverksamhet till och med 4 maj 2021
2021-01-11 11:00
Ta hand om varandra
 

Nedan återfinns Svensk Friidrotts riktlinjer för hur friidrottsverksamhet bör utformas under perioden fram till och med 4 maj 2021. Dessa är förtydliganden av hur Folkhälsomyndighetens övergripande allmänna råd och Regeringens regleringar efterlevs inom friidrottsverksamheten under perioden. 


Riktlinjerna för friidrottsverksamheten har nu uppdaterats ännu en gång. Detta efter att regeringen torsdagen den 21 januari meddelande att idrottsanläggningar – inomhus och utomhus - som drivs statligt eller kommunalt bör öppna för idrottare födda 2005 och senare.

Några av riktlinjernas huvudpunkter är att det fortsatt är alla ansvar att agera på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Utomhusträning rekommenderas även fortsatt för alla grupper då detta på ett övergripande plan innebär en mindre risk för smittspridning att träna inomhus. Rekommendationen är också att fortsätta att begränsa antalet personer som samlas och att använda sig av åtta personer som riktmärke detta. I tillägg gäller nu följande:
     
Friidrottare födda 2005 och senare
Träning kan bedrivas inomhus och tävlingar kan genomföras vid enstaka tillfällen. Se särskilda riktlinjer för detta.
     
Friidrottare födda 2004 och tidigare
Träning kan bedrivas inomhus givet att detta är godkänt av den som ansvarar för inomhusanläggningen. Lokala kontakter måste därför tas med till exempel kommun, privat fastighetsägare eller annan som driver anläggningen för att säkerställa att en viss träningsgrupp kan träna i en viss inomhushall. Beslutet – oaktat vilket - från ansvarig part måste följas. Villkoren för träning för denna grupp kan alltså komma att se olika ut i olika delar av landet beroende på lokal smittspridningen och/eller vem som driver anläggningen.
Inga tävlingar kan bedrivas under perioden.
     
Elitfriidrottare
Villkoren för elitfriidrottare är oförändrade i förhållande till tidigare riktlinjer. Träning och tävling kan fortsatt bedrivas för denna grupp. Läs mer om tävlingsriktlinjerna för elit här.
     
Upprätta en lokal dialog
Eftersom spridningen av covid-19 ser olika ut över landet kan det även fortsättningsvis finnas lokala och regionala skillnader i beslut, restriktioner och riktlinjer. Det är därför väldigt viktigt att upprätta en lokal kontakt och dialog för att få information om hur friidrottsverksamheten kan bedras.
     
Gäller till 4 maj – eller till dess restriktionerna förändras
Regeringen har meddelat att man kommer att stämma av gällande rådande restriktioner varannan vecka framöver så även friidrottens riktlinjer kan därför komma att justeras.
Nya pandemilagen - vad gäller?
2021-01-11 09:50
Pandemilagen innebär att regeringen och andra myndigheter får utökade möjligheter att införa åtgärder, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.
Några nya riktlinjer för vår verksamhet har dock inte kommit.

Regeringen kan bland annat besluta om att begränsa öppettider eller hur många personer som samtidigt får vistas i en lokal.

I mycket allvarliga fall kan verksamheter stängas ned.

Följande verksamheter omfattas av lagen:

 • Teater, biografer, fotbollsmatcher och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Gym, campingplatser, djurparker, museer och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet.
 • Butiker, köpcentrum och liknande platser.
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik.
 • Lokaler och platser för privata sammankomster, exempelvis festvåningar.
 • Allmänna platser, som parker och badplatser
Årsmöte 23 februari och 100 års Jubileum 15 Juni
2021-01-11 09:23
Hej alla Kvilleiter och Gott nytt år!

Nu börjar ett nytt år med bra träning och mycket roligt tillsammans.
Tänkte inleda med lite information till er om 2021 och hur vi förbereder för detta jubileumsår i IF Kville.

Årsmötet blir digitalt i år och hålls den 23 februari, klockan 17.30
Ni är alla hjärtligt välkomna att delta online - länk till mötet sänds ut i februari.

I år fyller IF Kville 100 år och det tänker vi fira på olika sätt.
Bland annat börjar vår nya fina friidrottsarenan i Björlanda byggas i april.
Dessutom kommer vi inreda ett nytt fint gym i vår klubbstuga i Tuve, detta inviger vi på vår 100 årsdag den 15 Juni.

Mer information kommer snart!!

Vi ser fram emot ett nytt, roligt och händelserikt år tillsammans.
Alla IoFFs idrottsanläggningar stängs fr o m 19 december tillsvidare
2020-12-19 09:24
Från och med idag, lördag 19 december stänger Göteborgs Stad alla motions- och idrottsanläggningar, simhallar/badhus samt möteslokaler som drivs eller hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Detta betyder att Björlandahallen stängs tillsvidare efter uppmaning från Folkhälsomyndigheten om att alla kommuner rekommenderas stänga ned all verksamhet som inte är nödvändig.

Nedstängningen gäller inomhusanläggningar. Beslutet gäller tillsvidare, men som kortast till söndag 24 januari. Enda undantaget är att lokalerna är öppna för yrkesverksamma elitidrottare.

Vi beklagar att det under kort tid behövt göras många olika ändringar vad gäller tillgången till stadens idrottsanläggningar, men det är viktigt att vi agerar snabbt och följer de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna ger.

Ta väl hand om er, vi återkommer med med information!

Artikel om vårt silver-gäng i Torslanda Tidningen
2020-12-07 11:50
Fredrik Grund, Elias Brink, Yousef al Masri och Mohammad al Masri
Silver på Svensk Stafett (100m, 200m, 300m och 400m)

Yousef al Masri sprang första sträckan (100m) mycket bra och laget låg bland de första fyra i första växlingen.
Pinnen lämnades över till äldre brodern Mohammad al Masri som gjorde en grym kurva i slutet på sina 200m och lämnade över pinnen till Fredrik Grund.
Fredrik gick ut som trea och med ett starkt 300m lopp såg han till att utöka ledningen till fyran och minska avståndet till tvåan!
Elias Brink tog över efter Fredrik och sprang mycket fort första 200, och inte nog med det, gick om och knep silvret under de sista 50m på loppet!

Roligt när media bevakar och rapporterar om våra framgångar.  
Pepparkakshus-tävling
2020-12-01 17:33

Hej på er! I år anordnar vi i ungdomsrådet en pepparkakshus-tävling för klubbens medlemmar.
Ni som deltar tävlar om ett fint pris nämligen en 2kg kexchoklad.🍫

Kolla eran mejl för mer info och regler.

Vi hoppas på att få se många fina pepparkakshus, Lycka till!! 🤩


Hur? 

 1. Baka ett unikt, fint, roligt, stort, litet, coolt eller kanske gott pepparkakshus 
 2. Ta en bild på dig själv med ditt pepparkakshus
 3. Skicka in bilden till oss i ungdomsrådet: ungdomsradet@ifkville.se

Varför?

Förutom att det är kul att baka med dina nära och kära, så är du med och tävlar om en 2 kg Kexchoklad!!!

När? 

Skicka in ditt bidrag innan fjärde advent dvs den 20/12! 
Vinnaren utses av ungdomsrådet och presenteras på Kvilles instagram den 22/12.

Lycka till! Vi ser fram emot att se era pepparkakshus! 

Mvh
Ungdomsrådet 

Våra duktiga aktiva i Torslanda Tidningen
2020-10-27 13:16
Jesper (bild), Elias och Arvid i Torslanda Tidningen

Fin artikel i Torslanda Tidningen om vår tre landslagsmän: Elias Brink, Jesper Nordström samt Arvid Mägi Teorin.

Full jackpott för IF Kville på SM 10km
2020-10-13 17:03
Karin Schön och Christina Johansson på prispallen i Anderstorp
Årets SM 10km på Anderstorp blev en dubbel succé för IF Kville!
Anderstorp bjöd på ett sådant där gråmulet väder som inte lockar fram picknick-filtar, med 10-11 plusgrader, mestadels uppehåll, svaga vindar och motorstadions absolut platta och snabba banor borgade för lopp som vi aldrig tidigare skådat i Sverige.

IF Kvilles båda deltagare imponerade med en 1:a och en 2:a plats på 10km K55:

1. Karin Schön på 00:39:31
2. Christina Johansson på 00:43:52


Utomhusträning med drag i, vid Kvilles Klubbstuga!
2020-09-30 10:18
I söndags körde 12 och 10-grupperna träning utomhus vid IF Kvilles Klubbstuga i Tuve.

Och roligt blev det med en snitslad bana, lite flaggvakter så ingen sprang fel, och lite små belöningar till de som deltog. Jättebra arrangerat med hjälp av föräldrarna i grupperna!

Jag frågade Tomas Ekelund, som är en av föräldrarna som engagerar sig som tränare, vad de hade gjort om vädret var dåligt?
Han svarade stolt "Vi springer i alla väder, till och med idag när det är sol och 20 grader varmt!"

Härlig inställning och roligt initiativ, tack till alla föräldrar som hjälper till och engagerar er i grupperna!

Kvällsbowling med Nya Kvillemaskoten
2020-09-21 08:59
I söndags kväll arrangerade ungdomsrådet en bowlingkväll för våra lite äldre ungdomar i IF Kville. Det var roligt att se så många komma och kasta klot så att käglorna rök!

Det var riktigt hög stämning och under kvällen hade vi också besök av vår nya Kvillemaskot som syns i mitten av bilden ovan. Namnförslag samlades in från de olika lagen och tillslut hade vi en omröstning. Namnet på Kvilles nya maskot, med hela 16 röster, blev därmed: Kville Kent - Välkommen till IF Kville!

Ungdomsrådet och tränarcoacherna, som man kan engagera sig i det år man blir 15 år och äldre, berättade lite om deras roll och viktiga funktioner i föreningen.

Tränarcoacherna stöttar och inspirerar föräldratränarna i Björlandahallen och är ofta även engagerade i vår friidrottsskola.

Ungdomsrådet är ungdomarnas språkrör för att kunna komma med förslag för hur vår verksamhet kan förbättras t ex med utbildningar, sociala aktiviteter och vår tränings- och tävlingsutrusting.

Det blev en riktigt trevlig kväll tillsammans, och det var roligt att lära känna varandra över träningsgrupperna!

Silver till IF Kville på Stafett SM
2020-09-14 12:03
Sittande: Fredrik Grund, Elias Brink, Yousef al Masri, Mohammad al Masri
Efter en del insjuknanden och snabba ombyten kunde IF Kville ställa upp med två stafettlag i P19, på sträckorna Svensk Stafett och 4x100 m. Tjejerna skulle ha ställt upp i samma sträckor i F19 men sjukdom satte tyvärr stopp för deras medverkan i år.

Vi tog in Yousef på första sträckan, 100m, och han sprang mycket bra!
Yousef växlade till Mohammad som gjorde en grym kurva i slutet på sina 200 m. Snabb växel till Fredrik på 300 m, som inte gav sig, utan ökade avståndet till fjärde laget. Elias gick ut i rygg på tvåan på sin 400 m sträcka. Han sprang riktigt snabbt första 200m....o sedan gick han om på sista 50 m!

Ett silver! Vem hade trott det? GRATTIS KILLAR, HÄRLIGT SPRUNGET!!

Vi tappade tyvärr pinnen i andra växeln på 4x100m, men vi kom in som ett lag och går ut som ett lag.

Nästa år får Sverige se upp igen, vi kommer ha många bra lag på Stafett SM!

Fantastiskt roligt på Boråslägret 2020
2020-09-10 11:37
Den 5-6 september arrangerades 2020 års Boråsläger och vi hade riktigt roligt tillsammans!

Tack till 08-gruppernas tränare som arrangerade lägret i år och vi provade med att äta lunch på läktarna och köra i zoner för att hålla ordning på Covid-19 spridning. Det gick jätte bra.

Ungdomarna fick under en eller två dagar prova på alla friidrottsgrenarna och tränade riktigt hårt på IK Ymers arena vid Knalleland. Ett stort antal tränare hjälpte till att hålla i de olika grenarna under de två dagarna. Det är fantastiskt hur mycket kompetens som finns i föreningen och nyfikenheten att lära är det vi bygger vidare på!

Lägret avslutades med stafett 400 m där de aktiva delades upp att springa 50 m var.
Mycket uppskattat och vädret var faktiskt helt OK, vilket syns på bilderna.

Vi ses igen nästa år!

Tre musketörer på JSM Hopp i Kristinehamn
2020-09-03 10:59
Tre killar med tränarna Toomas Tartu och Per Tedenrud var i farten på JSM i hopp i Kristinehamn, och bra gick det!

På lördagen kördes längd och höjd i kyla och regn vilket höll nere resultatnivån. Det regnade till och med så mycket att tävlingen tillslut fick avbrytas!

I dessa förhållanden tog Gustav Tartu en fin 6e plats och Mohammad al Masri hoppade in på en bra 11e plats i P19 längd.

Senare under dagen hoppade Fabian Steene bra och tog hem en 7e plats i P17 höjd för IF Kville.
Bra jobbat Fabian!

På söndagen var Gustav i farten igen och denna gång i tresteg. Här kände dock Gustav av ena foten och fick nöja sig med en mycket bra 5e plats. Härligt Gustav!

Vi ser fram emot att följa dessa atleters fortsatta utveckling!

IF Kvilles fina insatser under USM och medalj!
2020-09-02 08:59
Tränare Nicklas Östling med Melker Svanberg och Gabriel Torgersson
Melker tävlade i både längd och tresteg, Gabriel tävlade i stavhopp på natursköna Sollentunavallen i varma och något byiga förhållanden.

Melker hoppade först längd på lördagen och lyckades få till 5.86m. Det var något för stark medvind, +2.7m/s, men ett mycket fint resultat som gav honom en 10 plats i längdhoppet.

I en rafflande trestegstävling på söndagen kom Melker 4a med längden 12,73m, i godkänd vind. Det innebär ett nytt fint personligt rekord för Melker!

Bästa placering under helgen tog Gabriel i stavhoppet. Han hoppade mycket fint och den fokuserade träningen under säsongen gav resultat. Han var felfri fram till och med 4.08m. I den byiga vinden höll Gabriel en mycket hög standard på sin hoppning och slutade på härliga 4.15m och vann silvermedaljen. Det blev också ett nytt klubbrekord för IF Kville P15 med hela 8 centimeter!

Mycket bra insatser!!

Medalj till IF Kville på 800 m på JSM i löpning
2020-08-25 08:53
Årets JSM-tävlingar hölls i Linköping under den gångna helgen och IF Kville representerades av Elias Brink på 800 m.

Det blåste en del på arenan i Linköping vilket gjorde P19-finalen på 800 m till ett taktiklopp med ett långsamt första varv. 400 m passerades på 59.5 s, vilket gjorde att killarna hade mycket kraft kvar till sista varvet. Elias hade en mycket bra spurt och passerade flera motståndare på upploppet och kom i mål som trea på tiden 1:57.57.

Grattis Elias, härligt sprunget!
Bra resultat för IF Kville på JSM i Kast
2020-08-24 10:25
I helgen arrangerade Tjalve IF junior-SM i kast på friidrottsarenan i Norrköping. IF Kville hade tre aktiva i farten och de presterade bra resultat alla tre.

Ida Elmén gjorde en fin tävling, i F17 klassen, i Norrköping. Hon tävlade i spjut (500 g) och noterade 39.75 m vilket gav henne en härlig 4e plats och SM-poäng till IF Kville!

Fredrik Grund, P19, tävlade i hela tre grenar i det fina vädret, kula, spjut och diskus. Kulan gick bäst placeringsmässigt för Fredde och han slutade på en 6e plats med fina 12.02 m. Även denna placering gav SM poäng till IF Kville. Föreningen tilldelas poäng för alla aktiva som placerar sig 6a eller bättre.
I spjut knep Fredrik en 7e plats med 43.10 m och i diskus slutade han 9a med 26.35 m.

Vi hade ytterligare en tjej från IF Kville på arenan och det var Calista Ezeh i F17 klassen. Hon gjorde en bra tävling och slutade 8a i kula (3.0 kg) med fina 12.41 m.

Vi hade två aktiva som tyvärr inte kunde vara med i Norrköping, Arvid Mägi Teorin och Stina Littorin. Arvid har en liten känning i sin ljumske och Stina blev förkyld dagen innan avfärd. De kommer dock tillbaka och jag vet att Arvid redan har siktet inställt på höstens träning!

Tre Kvilleiter uttagna till Svenska landslaget
2020-08-05 10:56
Tre landslagsmän från IF Kville: Arvid, Jesper och Elias
Det är med stor glädje och stolthet vi sänder tre stycken från IF Kville till Landslagsutmaningen (17, 19 och 22 år) i Söderhamn den 8 augusti.

De tre som blivit uttagna är:

Jesper Nordström på 400m Häck

Arvid Mägi Theorin i Kula

Elias Brink på 1500m

Kör så det ryker grabbar!
Brons till IF Kville i Skövde 24-timmars, Riksmästerskap
2020-07-26 15:18
Emir Halalkic, tog brons i Skövde 24-timmars, Riksmästerskap

Loppet började i över trettio graders värme. Tack och lov fanns det några moln och emellanåt svalkar vinden välbehövligt.

De springer på, varv efter varv, runt den 400 meter röda tartanbanan.  De första sex timmarna ägnas åt att hålla sig så sval som möjligt. Flera springer med kylväst, kylarmband och isbitar fastknutna på huvudet.

När mörkret faller vid niotiden är det fortfarande varmt. Ett tjockt molnlager lägger sig över himlen och hindrar värmen från att stråla bort. Löparna springer vidare i natten, fullständigt i sin egen värld. Många gillar de mörka nattimmarna.

När de sista långa timmarna är över springer IF Kvilles, Emir Halalkic in som trea och kniper bronsmedaljen med god marginal till fyran.

Resultat: 230,83 km på 23:58:44, härligt kämpat! 

Fina personliga rekord i Kvillehoppet på Åby idag
2020-07-18 21:16
Idag kördes en längdtävling på Åby med fyra deltagare från IF Kville. Riktigt bra resultat blev det i nära perfekta förhållanden!

De fyra deltagarna syns på bilden och är från vänster: Mohammad al Masri, Jesper Nordström, Gustav Tartu och Fredrik Grund.

Gustav Tartu fick till en mycket fin hoppserie med 4 hopp runt 7.00m. Det längsta hoppet mätte 7.01m med vinden 2.0 m/s och ett nytt härligt personligt rekord över 7.00m. Detta placerar honom på 4e plats i P19, i Sverige!

Muhammad hoppade näst längst med 6.51m och nytt fint personligt rekord! Tätt därefter kom Jesper med 6.48m, också han satte nytt personligt rekord i sommarvärmen. Fredrik hoppade fina 6.25m och det syntes att det kommer mera - Gött jobbat allihopa!


Strålande sommaravslutning
2020-06-21 17:21
Sommaravslutning med gruppen 10-1
Inspirerade av 08:orna, ordnade tränarna för grupp 10-1 en löpartävling som avslutning på terminen.

Banan var lite drygt 2 km, med start och mål vid Klubbstugan i Tuve. Det var gemensam uppvärmning före start, precis som vid ett riktigt lopp.

Vädret var fantastiskt och alla kämpade och gjorde verkligen sitt bästa – det var härligt att se!  Vid målgång fick alla barnen var sin banan och kexchoklad, sponsrat av ICA Kvantum Sannegården, och de tre bästa tjejerna respektive killarna fick gå upp på prispallen. Dessutom fick alla medalj och diplom för en väl genomförd termin!

Det var en skön avslutning på en lite annorlunda termin, där vi har fått tänka på social distansering och på att vara ute så mycket som möjligt på träningarna. Alla barn har klarat av detta galant, och vi hoppas på en bra start i höst igen.

Svenska Sprintutmaningen Åby Friidrottsarena
2020-06-21 09:05
Göteborg har utmanat resten av Sverige i sprint!
Vid tre tillfällen under sommaren arrangerar IF Kville, tillsammans med grengruppen för sprint, tre tävlingar för sprinters.

Den första gick av stapeln på Åby Friidrotssarena, där man för första gången sedan arenan byggdes körde i medvind på bortre lång. Tävlingen blev mycket uppskattad och vi fick se mycket bra resultat i de fina förhållanden. Tre som gjorde bra insatser under dagen var de på bilden, Gustav Tartu, Mari Klaup och Khaddi Sagnia som alla tre tränas av Katrin Klaup.


Nästa tävling går på Ullevi den 27 juni och den sista går på Slottskogsvallen den 4 Juli. Tävlingen är så populär bland sprinters i Göteborg att vi nu tyvärr inte kan ta in fler deltagare. Vi ser dock fram emot en fortsatt bra säsong, och är spända på hur många som tar upp utmaningen ute i landet!

IF Kvilles friidrottsskola i full gång!
2020-06-17 13:36
Härligt väder med roliga och utvecklande aktiviteter
Nu är friidrottsskolan i full gång i och runt Björlandahallen. Barnen lär sig nya friidrottsgrenar, leker och har roligt tillsammas!

IF Kvilles ungdomsledare utbildar, instruerar och leder dagar som innehåller utvecklande aktiviteter, god mat, fruktstund och mellanmål. Mycket skratt och fin kamratskap bland alla deltagarna.

Mer information om friidrottsskolan hittar ni här: http://www.ifkville.se/sida/?ID=223750

Kastkamp med Endian Technologies
2020-06-02 01:42

I fredags arrangerade vi en kastkamp med Endian Technoligies på kastplanen utanför Friidrottens hus.

Under fantastiska förhållanden genomförde IF Kville, med Nordiska mästaren Arvid Mägi Theorin i spetsen, en kastkamp tillsammans med IoT-företaget Endian Technologies. Teamen Big and Little Endian tävlade mot varandra. Alla deltagare fick instruktioner från Arvid och sedan tre kast var i alla kastgrenarna, kula, spjut, diskus och slägga. Det blev en hel del skratt, stora förbättringar samt härlig stämning.

Många blev ödmjuka inför hur svårt det var och när de såg var världsrekorden var insåg de prestationen det innebär att vara världselit i dessa grenar.

Lilla Kvillevarvet – löparglädje i litet format
2020-05-21 08:31
Lilla Kvillevarvet
Då Göteborgsvarvet med tillhörande lopp var inställda så arrangerade tränarna för barnen födda -08 istället Lilla Kvillevarvet, en mindre tävling med fokus på löparglädje och gemenskap. En bana på 2,3 km mättes upp i Hisingsparken och i söndags den 17:e maj gick den gemensamma starten.

Det var härligt att se hur alla kämpade, en del för att få en bra placering, andra för att få ett skönt lopp. Vid målgång fick alla barnen var sin banan och Kexchoklad, sponsrat av Hemköp Torslanda.

Det blev också prisutdelning med medalj till alla barnen, samt särskilda priser till de främsta flickorna respektive pojkarna. Ett stort grattis till barnen som alla var vinnare!
En dag på träningen med IF Kville
2020-05-18 09:04
Full fart i Friidrottens Hus 5-6 dagar i veckan
IF Kville fick besök av Torslanda-Öckerötidningen för att se hur det är i vardagen för våra 18-åringar. 

I artikeln intervjuas Toomas Tartu, Martin Johansson, Katrin Klaup, Erik Isaksson, Alfrida Kilvik, Gustav Tartu och vår sportchef Peter Karlsson.

Angående Coronaviruset och IF Kvilles verksamhet
2020-04-27 17:18

IF Kville har beslutat ställa in följande arrangemang i år:

 • Kvilles Vårtävling (9 maj)
 • Göteborgsvarvet som vi har många funktionärer till är inställt (16 maj)
 • The Alpaca Race (6 juni)
 • Träningsläger till Split i Kroatien

Friidrottsskolan körs i covid-19 anpassat format v25, v26, v27 och v32.


Nedan är IF Kvilles och Svensk Friidrotts samlingssida för information kring Coronaviruset/covid-19 och dess påverkan på friidrotten. Svensk Friidrott och IF Kville följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och övriga instanser med ansvar för och kompetens på området.

Sidan uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterat 2020-04-23, 14.30.
https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx


Snabblänkar till sidans innehåll

 

Använd de centrala informationskällorna

Information på andra språk: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Kvilles 08or passar på att krama träden
2020-04-03 08:42
Trädkramare i farten
Det är fantastiskt att få se och höra kreativiteten i IF Kville i dessa tider. Tränarna gör ett fantastiskt jobb med att hålla träningen igång och samtidigt ha roligt!

Ovan ser ni 08-gruppen som passar på att se till att även träden mår bra under sina träningar utomhus. Det finns massor av roliga övningar för utomhusträning på IF Kvilles dropbox. Titta på och bli inspirerade av dessa videos.

Ha det fortsatt bra och njut av vårsolen!  
Bli en Göteborgsvarvet Hero
2020-04-02 09:10

Tack för att du väljer att vara en Göteborgsvarvet Hero!

Ditt stöd bidrar till att IF Kvilles ungdomar får möjlighet att fortsätta med det bästa de vet – friidrott. 


Göteborgsvarvet är inställt och anmälda löpare har nu möjlighet att skänka sin startplats, ett val som bidrar oerhört mycket till vår verksamhet!


Alla löpare har alltså 4 erbjudanden att välja mellan. Information kring dessa hittar ni här:

https://www.goteborgsvarvet.se/nyheter/infor-ma-tion-fran-gote-borgsvarvet-med-anled-ning-av-coro-n-aviruset-covid-19


Nu är vår förhoppning att så många löpare som möjligt väljer alternativ 1 och 2 och då blir en Göteborgsvarvet Hero.


Alla löpare har möjlighet att göra sina val mellan den 2-12 april.


Väljer du med hjärtat – har du för alltid en plats i våra hjärtan! 


Med vänliga hälsningar 

IF Kville


Nytt samarbete med SportRehab
2020-04-01 11:17
IF Kville har inlett ett samarbete med SportRehab så alla medlemmar i IF Kville kan nu gå till dem för få snabb och professionell hjälp, råd och behandlingar vid skada.

Vad alla medlemmar kan förvänta sig av SportRehab:
 • Professionell hjälp med alla typer av skador för alla aktiva - De kan även hjälpa ledare och föräldrar m.m. med skador eller besvär.
 • Undersökning av fysioterapeut inom 48 timmar efter skadetillfället - Detta gäller för akuta idrottsskador annars gäller undersökning inom 7 dagar.
 • Regelbundna återbesök och uppföljningar anpassade till individens behov
 • Kontakt med berörda tränare - Då den aktive önskar detta.
 • Besök av vår klubbkontakt - Efter klubbens önskemål. Ex. föreläsning om förebyggande träning eller akut omhändertagande. (1 gång / år)
Grunden i detta samarbete avser att sätta den aktive i centrum. Den aktive och tränare/ledare ska känna trygghet och klarhet i vart de ska vända sig och vad de kan förvänta sig av fysioterapeuten och aktuell rehabilitering.

Målet med samarbetet är att förkorta rehabiliteringen och att den aktive ska komma tillbaka till träning och tävling så fort som möjligt med låg risk för samma eller nya skador, samt att jobba med förebyggande träning för att minska risken för ny skada.


Två nya medaljer för Kville under IJSM i Göteborg.
2020-03-24 10:48
Under IJSM i Göteborg för några veckor sedan tog Kville två nya medaljer. Arvid Mägi Theorin tog guld i kula i P19 klassen på 17.65 samt att Emilia Lönnqvist tog brons i tresteg på 11.96 och kom 5:a i höjd (F19). 
"Arvid är en av Sveriges största talanger inom kula och vi hoppas att han får vara skadefri och fortsätta sin fina utveckling" säger nya klubbchefen Peter Karlsson. Peter som är den enda sprinter i Sverige som har sprungit under 10 sekunder, dock i för mycket medvind. 
När det gäller Emilia är det väldigt roligt att se hur "trägen vinner". Emilia har kämpat i många år och all träning har äntligen gett effekt, väldigt roligt att se säger ledaren Toomas Tartu.

Övriga placeringar bland de sex bästa var Gustav Tartu, 4:a i tresteg (P19), Elias Brink 6:a på 1500 m (P19). Det visar hur tufft det är att tävla på denna nivå. Svensk friidrott är på väldigt god väg att få fram nya stora stjärnor.

Övriga tävlande från Kville var Alfrida Kilvik, Christoffer Wockatz, Emil Bengtsson, Erik Isaksson, Erik Olzon, Felix Jordebrandt,Fredrik Grund, Jesper Nordström, Mohammad Al Masri, Sofia Björkman, Yousef Al Masri.
Kvilles veteraner i farten på VSM
2020-03-02 08:42
En riktigt rolig helg på inomhus VSM och strålande resultat från det lilla, men naggande goda Kvillegänget. Särskilt Jannes svenska rekord i M60 på 60m som blev 7.79!

Nästa gång blir vi fler, eller hur 😉  

- Karin Schön
Provning av IF Kville kläder för träning och tävling
2020-02-28 08:50
IF Kville
Vi har provkläder för träning och tävling på plats i Kansliet i Friidrottens Hus, i Kvillestugan samt i Björlandahallen enligt nedan schema.

Tiderna den 7 och 14 mars, i Björlandahallen, är ett utmärkt tillfälle att ta med fina spikskor som ni växt ur för försäljning eller byte med andra.

 
Provkollektionen tillgänglig:

2 - 4 mars - provkollektionen kommer till kansliet i Friidrottens Hus: 08.00-17.00
 
5 mars - vi tar provkollektionen till Kvillestugan: 18.00-20.00

6 mars - provkollektionen kommer till kansliet i Friidrottens Hus: 08.00-17.00

7 och 8 mars - vi tar provkollektionen till Björlanda hallen: 9.00-12.00
 
9 - 13 mars -  provkollektionen åter till kansliet i Friidrottens Hus: 08.00-17.00
 
14 mars - vi tar provkollektionen till Björlanda hallen: 9.00-12.00
 
 
Den 9-22 mars är webbshoppen öppen för beställningar (länk till denna kommer senare).
 
Varmt välkomna att komma och prova så ni väljer rätt storlekar när ni beställer i webbshoppen!
SM-poäng och nytt personligt rekord på SM i Växjö
2020-02-24 08:52
Arvid Mägi Theorin
I helgen gick SM i Växjö, där de bästa i Sverige tävlar om medaljerna och för att slå sina personliga rekord i den hårda konkurrensen.

IF Kville representerades av Arvid Mägi Theorin i kula samt Elias Brink på 800 m (anmäld under namnet Brinkman - så nu blir det Brink-man med engelskt uttal som smeknamn framöver). Båda gjorde fina insatser och visade härlig inställning under tävlingen.

Arvid gjorde en mycket fin insats i tävlingen som höll världsklass-nivå! Segraren Wictor Petersson vann på 20.89, vilket är nytt SM, Arena och personligt rekord. Arvid satte själv nytt personligt rekord med en meter: 16.53 m och knep en sjätteplats, bara 20 centimeter från en 4e plats! En sjätteplats innebär SM-poäng och extra stöttning från GFIF.


Wictor Petersson98Malmö AI20.89MR AR PB
Viktor Gardenkrans95Athletics 24Seven SK18.89PB
Gabriel Heen95Hässelby SK18.06
Simon Pettersson95Hässelby SK16.73
Niklas Lindstedt93Hässelby SK16.61
Arvid Mägi Theorin01IF Kville16.53

Elias körde på bra i 800 m försöket, i ett lopp som öppnade mycket långsamt. Något personligt rekord blev därmed inte aktuellt. Han gjorde två fina attacker under loppet men farten räckte inte till för att hålla ända in i mål. Elias slutade 5a i försöket med 1:56.85 s.
Kvillekväll & Årsmöte i Friidrottens hus 25 februari
2020-01-27 09:44
Kvillekväll & Årsmöte
IF Kvilles medlemmar hälsas varmt välkomna på en vit och blå kväll den 25 februari i Friidrottens Hus plan 2. Vi träffas i stora mötesrummet.

Tyvärr har Vasaboden inte fått klubbrekordspriserna då dessa tillverkas i Kina, och fabriken hållits stängd på grund av coronaviruset. Agendan uppdateras därför enligt nedan:

Agenda: 
17:30 Fika
18:00 Prisutdelning Stipendie Årets Kvilleit samt Årsmöte

Varmt välkomna till lite fika, fira stipendiaten samt delta i årsmötet!

/IF Kville Styrelse
Växjö - Quality Hotel Games
2020-01-21 12:56
Quality Hotel Games 2020 i Växjö
Vilken lyckad helg i Växjö!
Dryga 50 aktiva och ledare åkte tillsammans till Växjö och bodde på Scandic Hotell med gångavstånd till arenan. De aktiva i gruppen gjorde många jättefina prestationer under helgen och visade vilka tävlingsmänniskor de är. Många nya personliga rekord  och fina prestationer gjordes!

Tack alla ledare som hjälpte till med organisation av resa, rum och anmälningar!

Nu är två härliga dagar slut och på måndag fortsätter vi resan framåt!


Nytt startrekord för Persspelen 2020
2020-01-14 08:15
Foto: Anders Sjögren DECA Text&Bild

Persspelen, Kvilles egna ungdomstävling där alla som slår personliga rekord får medaljer, gick i Söndags i Friidrottens Hus. Tävlingen blev en jätterolig dag med 900 starter och massor med medaljer! Prisutdelarna hade fullt upp hela dagen vid prisbordet. Rekordmånga medaljer delades ut till alla duktiga ungdomar som slog nya pers.

Vi hade över 100 Kville-aktiva som kämpade på med den äran på banor och hoppmattor, i gropar och kulringar. Härligt att se alla engagerade tränare hjälpa och stötta alla aktiva, oavsett grupp och klubb under dagen!

Fantastiskt bra insatser från alla funktionärer gjorde att tävlingarna flöt på fint och alla hade en bra dag i Friidrottens Hus. Tack alla föräldrar och ledare som hjälpte till, bra jobbat!


Persspelen
2020-01-10 17:37
Varmt Välkomna på söndag till Persspelen!

Nu har tidsprogrammet kommit ut och finns under Arrangemang - Persspelen.

PM kommer under kvällen, men det viktigaste är avprickningen som sker 30 min innan start i alla grenar, men är särskilt viktigt i löpgrenarna.

I löpgrenarna kommer man på utsatt tid och springer medans man i de andra grenarna kan hoppa in lite efter om det blir grenkrock. Vi löser det!

Kom ihåg att ni som tävlar gör det mot er själva, inte någon annan. Det är personliga rekord man får medalj för, inte placering!

Vänliga hälsningar
Anders
Julruschen - Nytt startrekord!
2019-12-16 15:14
Julruschen sedd från sekretariatet

I helgen arrangerade vi Julruschen tillsammans med Tingbergs AIS och tävlingarna flöt på mycket fint tack vare våra engagerade föräldrar som hjälpte till som arrangörer - jättebra jobbat!

Det är härligt att så många Kville-aktiva och tränare tog chansen att vara med och gjorde så många fina resultat och insatser under tävlingen. Faktum är att så många klubbars aktiva kom till tävlingen att vi fick ett nytt rekord i antal startande i olika grenar.


Nästa tävling som vi arrangerar är Persspelen den 12 Januari - Det är en lite annorlunda och rolig tävling där alla som sätter personliga rekord får pris. Kom ihåg att prova på några nya grenar, så får ni garanterat nya pers. Anmälan här

Tack alla som hjälpte till att göra Julruschen till en rolig och lyckad dag!
Julklappsjakten
2019-12-03 21:08
I Julklappsjakten som gick den gångna helgen i Friidrottens Hus deltog glädjande nog många Kvilleiter.

Det slogs massor av personliga rekord i många olika grenar och det var en bra laddning för de yngre inför vår egen tävling, JULRUSCHEN, som går av stapeln 15 december!


//Kansliet
Kvilles nya sportchef
2019-11-27 13:48
Peter Karlsson

Ny Sportchef blir Peter Karlsson, en före detta friidrottare som bott och arbetat i Shanghai, Kina, de senaste 15 åren.

Peter sprang 100m under sin karriär och innehar det Svenska rekordet på 10,18 sek som sattes i Tyska Cottbus 1996. Han har även Svenskt rekord på 60m med tiden 6,58 sek.


Peter har faktiskt även sprungit under 10 sekunder då han i ett lopp med för mycket vind i ryggen sprang på smått fantastiska 9,98 sek!


Höjdpunkterna i karriären är deltagande på två EM, två VM samt ett OS. IEM brons på 60m i Globen 1996 och femteplatsen i stafett på OS i Atlanta 1996 rankar Peter högst. Till detta kan läggas tre SM-guld och tre SM-brons.


I sin yrkeskarriär har Peter jobbat först på Ericsson i Mölndal med kvalitetssäkring och strategiska inköp. Efter fyra år på Ericsson gick flyttlasset till Kina där Peter startade eget företag inom organisations- och ledarskapsutveckling med inriktning mot multinationella bolag. Engelskan är god, men det finns förstås en del kinesiska i honom om ni vill öva.


Ett stort intresse är motorcyklar och ni kan till sommaren eventuellt se Peter komma glidande på en Harley Davidsson.


När Peter själv får beskriva vad han tycker är viktigt inom idrott/föreningsutveckling säger han såhär:
- Att stå på två ben är oerhört viktigt. Visst får man satsa på sin idrott, men se till att balansera detta med att bygga sin yrkeskarriär parallellt. Att se utveckling hos både tränare och aktiva ligger mig varmt om hjärtat.
Den kompetens jag byggt upp efter femton år i Kina kommer förhoppningsvis väl till pass i arbetet med tränare och aktiva i Kville.


Vi önskar Peter varmt välkommen till Göteborgs snabbast växande friidrottsförening.


Vår sportchef Anders Walther slutar
2019-10-24 12:49
Avgående sportchef Anders Walther

Efter fyra år som sportchef i IF Kville har Anders Walther av familjeskäl valt att säga upp sin anställning i föreningen.


”Det är med stor sorg jag har sagt upp mig från min tjänst som sportchef i IF Kville. Efter att ha haft glädjen att vara en del i en fantastisk friidrottsklubb har jag av familjeskäl nu tvingats ta ett beslut som gör att jag flyttar tillbaka till Stockholm.


Att tillsammans med tränare, aktiva, föräldrar och inte minst en engagerad styrelse ha fått fyra grymma år har verkligen berikat mig som människa. Det känns som att jag fått mer än jag kunnat ge, men det ska man egentligen inte klaga över.


Jag vill passa på att tacka ALLA er tränare med en extra stor kram!!! Ni är Kvilles ryggrad och står för allt det jag vill att idrott ska handla om, nämligen glädje och gemenskap. Kville går en ljus framtid till mötes och jag kommer för alltid ha Kville i mitt hjärta.  Vi kommer att ses på tävlingar och kanske andra idrottstillfällen framöver, så det blir inte något definitivt avsked”,  säger Anders.


”Det har varit fantastiska år med Anders vid rodret. Kville är en förening för alla och har fortsatt att utvecklas i högt tempo. Med vår breda verksamhet är vi nu en av de större föreningarna i Göteborg och Anders har verkligen varit en nyckelperson i detta arbete.


Anders har lagt ned ett stort engagemang och mycket tid med framförallt våra aktiva och deras ledare, inte bara som sportchef utan även som tränare. Jag tror även att friidrotten i Göteborg i allmänhet, och kastgrenarna i synnerhet, har fått en injektion av Anders tid här på framsidan”, säger Rolf Buiten, ordförande i IF Kville.


Anders slutar sin anställning i samband med Persspelen den 11 januari. Styrelsen har påbörjat arbetet med att finna Anders efterträdare.


Betalning av Kvilletröja
2019-10-09 19:42
Till er som tog med en Kville T-shirt från klädprovningen idag!

150:-/tröja

SWISH: 1234760658

Mvh
Anders
Kvilles webshop för kläder är nu öppen
2019-10-07 22:11
Fram till och med 13 oktober har man på sig för att beställa Kvilles tränings- och tävlingskläder.

Vi har klädprovning nu på onsdag klockan 17:30-19:00 i Björlanda Sporthall där man kan testa olika storlekar.
På plats då finns även Kvilles Funktions T-shirt för köp via swish eller kontanter. Dessa kostar 150:-

Här följer lite information kring hur man beställer kläderna:
(Observera att det är Trimtex man vänder sig till om det gäller beställningar).


Gå in på sida: https://trimtex.se/sv/mitt-trimtex/if-kville-friidrott/

Vi rekommenderar att använda Chrome eller Firefox som webläsare för att det ska fungera på bästa sätt – t ex Explorer kan ge en del problem.

För att komma in i webshopen:

Alt. 1: Om man redan är kund och har handlat hos Trimtex tidigare – Klicka på ”Logga in” och logga in med egen e-mail och lösenord.

Alt 2: Skapa nytt konto

När man loggat in/skapat nytt konto så trycker man på "Mitt Trimtex" och då kommer det upp en ruta som heter ”Teamkod för inloggning” där fyller man i teamkoden: kvillefriidrott19 och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”.
Då kommer klubbens namn upp och klickar man på texten ”Besök teamshopen” kommer man in så man kan beställa kläder.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er.

Med vänlig hälsning

Ellinor Klingener-Foss | Kundrådgivare och Säljkoordinator
Trimtex Sport AS | Sekkebekksletta 8 | N-4792 Lillesand | Norway
T: 026-249890 | www.trimtex.se


GM dag 2
2019-09-09 12:07
GM gänget. Bakre raden från vänster: Gabriel Torgersson, Melker Svanberg, Alice Tartu och Frida Steene. Framför dem ledaren Andreas Torgersson och Julia Kühnel Pappila
Göteborg gjorde ett väldigt bra GM och vann på 322 poäng före Skåne (299 poäng) och Smålande (157,5 poäng).

Kvillegänget kämpade vidare i god anda även idag.

Julia Kühnel Pappila sprang 60mh och gick där till semi via 10,26 sek i försöken.
I längdhopp flyg Julia 4,74m och kom 7:a.

Frida Steene hoppade höjd och kom på 13:e plats med fina 1,37m.

Alice Tartu gav sig på diskus och kom där 9:a med ett nytt PB, 23,18m.

Gabriel persade i stav och kom 4:a på 3,10m (pers) samt blev 6:a i slägga på 25,55m.

Melker Svanberg tog GULD i tresteg med ett hopp på 12,01m.

GRATTIS till hela gänget för fina resultat och en bidragande orsak till Göteborgs kross!

Tack också till Andreas som i samråd med fru Malin kom överens om att firandet av sidenbröllopsdagen igår, lördag, får vänta till förmån för Kvilles ungdomar! Extra kram för det!
Götalandsmästerskapen
2019-09-07 20:53
Denna helg går GM i Kalmar för 13 och 14-åringarna.
Man tävlar distriktsvis och efter första dagen leder Göteborg tätt följd av Skåne.

Kville har ett gäng på plats som under ledning av Andreas Torgersson och medföljande föräldrar krigar för Göteborgs heder (och sin egen skull förstås).

Julia Kühnel Pappila slog till med 10,45m i tresteg med vilket hon blev 3:a. I spjut blev det ett snäpp bättre med en 2:a plats och ett grymt kast på 30,60m. Grattis Julia!

Alice Tartu körde också två grenar. Hon tog en 14:e plats i tresteg via 8,97m. Mer överraskande var 10:e placeringen i slägga! Grattis till fina resultat Alice!

Frida Steene nöjde sig med en gren, spjut, och tog en fin 6:e placering. Grattis till dig Frida!

Sist men inte minst, Melker Svanberg hoppade riktigt långt i längdhopp och kom 2:a med 5,45m. Stort Grattis Melker!

Nu håller vi tummarna för en finfin andradag :-)
Intensiv tävlingshelg
2019-08-19 18:31
Arvid in action samt tidigare bild på Karin som i samband med VSM erhöll Elittrofén. För att få denna utmärkelse krävs minst 12 års tävlande och 600 poäng! Lite extra grattis till er båda.
Under den gångna helgen tävlades det för fullt med Folksam GP i Göteborg, Uppsalaspelen med uttagning till Finnkampen i ett antal grenar, Veteran-SM i Huddinge och Nordiska Juniorkampen i Kristiansand, Norge.

Ur ett Kvilleperspektiv hade vi två aktiva som gjorde stort avtryck. I Kristiansand representerade Arvid Mägi Theorin Sverige, och det med den äran. Arvid stötte kula och vann tävlingen på fina 17,84m i konkurrens från de nordiska ländernas duktigaste kulstötare.

I Huddinge gjorde våra veteraner ett riktigt bra VSM och kom hem med mängder av medaljer.
I M35 sprang Willhelm Kardemark hem två brons, dels på 400m på 57,93 och så på 800m på den grymma tiden 2:12.87

I 55 årsklassen hade vi tre representanter. Karin Schön tog två guld och ett silver genom 19:52.75 på 5000m som hon vann, 41:14.25 på 10.000m som hon också vann samt 5:30.85 på 1500m där hon knep silvret.
Erik Persson  tog i samma klass två guld. Han vann längd på 5,29 och tresteg på 10,87.
Håkan Harrysson, även han i 55-årsklassen, kom 1:a på 400mh på tiden 66,17 och 2:a på 400m med tiden 60,37.

I M60 startade Anders Ebenfelt i fyra grenar. På 800m kom han 8:a på 2:58.05, på 2000mH blev det brons med tiden 9:56.15. Det blev ett brons även i tresteg på 7,67m innan fullträffen kom i svat där han med 170cm tog guldet. Det var klent med deltagare i stav, men man tar inga medaljer från läktaren!
Jan Erlandsson tog storslam när han vann tre grenar. 100m sprang han på 12,52, 200m på 27,88 och i längd hoppade han 4,94m. Tre guld är inte så dumt!

Äldst på VSM denna gång var Nils-Olof Niklasson som deltog i klassen M70. Nils-Olof blev 6:a på 1500m med tiden 6:16.38, på 400m blev det en 4:e plats på tiden 77,73 och på 200m kom så en medaljpeng i form av brons genom ett väl genomfört lopp där klockan stannade på 33,67.

USM i Trollhättan
2019-08-12 19:45
Gänget som tävlade i Trollhättan kämpade på bra i både värme och oväder!

Här en liten rapport som sig bör:

Fredag
P16
Fabian Steene kvalade till final i läng genom att hoppa 6,14m, men skadade sig sedan på inhoppningen i höjd under lördagen och fick stryka sig från både längdfinal och höjd. Krya på dig!!
Axel Olausson kastade diskus och kom på 20:e plats med 31,37m.

F16
Sofia Björkman sprang 100m och via 13,08 i försöken och 12,80 i semin var hon i FINAL! Väl där fick hon med de övriga tjejerna tampas med motvinden och kom i mål som 5:a på 12,99.

P15
Felix Steene finalkvalade i länghopp genom 5,81m. Men roligast var förstås GULDET i stavhopp! SM-1:a på 4,00m! GRATTIS till GULDET!

F15
Felicia tryggade en finalplats på 800m med ett bra lopp på 2.23,41

Lördag
En lugn Kvilledag.
P16
Felix finalhoppade i längd och kom 7:a på fina 6,13m.

F15
Felicia Brink sprang sin 800m final och tog också en 7:e placering med tiden 2.25,88

Söndag
P16
Felix Jordenbrandt stötte kula och kom på 13:e plats med 12,37m.

F16
Nicole Dinu stötte också kula och tog en 12:e plats med 10,73m.
Ida Elmén fick på 35,34 i spjut och kom på 4:e plats.

P15
Leo Zikovic klämde till med ett nytt PB i kula på hela 15,10m och tog hem silvret på det. GRATTIS till SM-SILVRET Leo.

F15
Felicia Brink gav sig på den tuffa grenen 1500m hinder. Hon gav allt och tog 5:e platsen med tiden 5.36,37

Grymt jobbat alla aktiva och Carina och Ola som ställe upp och körde minibussen, coachade och höll ordning på alla!
Bra helg på JSM i Göteborg
2019-08-12 13:47

IF Kville hade många aktiva i elden hela helgen på Slottsskogsvallen och här följer en summering.

Fredag
M22
Chidozie Abika sprang 100m och tog sig till final via 11,16 i försöken. I finalen blev det en 8:e plats med 11,11.

P19
William Lanndalen har lite skadebekymmer men ställde ändå upp i slägga och tog där en fin 6:e placering genom att kasta 55,26m.

P17
Erik Isaksson sprang också 100m och tog sig även han till final genom att avslappnat löpa i mål på 11,51 i försöken. I finalen fick han bra flyt och kunde slappna av och gå i mål som 4:a på nytt PB 11,22.
Fredrik Grund sprang på 11,76 i försöken på 100m och fick nöja sig med ett lopp.
Emil Bengtsson sprang på nytt PB på 400m, och med tiden 55,26 tog han sista platsen i lördagens final.
I tresteg hoppade Gustav Tartu till sig ett SM-silver via ett nytt PB på 13,80m. GRATTIS till pallplatsen!
Jesper Nordström hoppade också tresteg och persade flera gånger fram till 13,62m med vilket han kom på en fin 4:e placering.

F17
Emilia dubblade under fredagen med tresteg och höjd. I tresteg kom hon 6:a på 10,92m och i höjd 7:a på 1,58m.

Lördag
M22
Chido sprang idag 200m och tog sig till final på 22,65.

P19
Elias Brink sprang i en tuff final hem en 6:e plats på nya PB 4:09.93.
Christoffer Wockats sprang 200m försöken och fick med tiden 24,85 tyvärr inte springa final.
Arvid Mägi Theorin körde diskus och kom 4:a på fina 50,24m.

P17
Erik dubblade distansen från igår och sprang alltså försök på 200m. Han persade med tiden 22,94 och tog sig till final.
Emil Bengtsson sprang också 200m försök, men med tiden 24,53 fick han respass direkt, fast det var kanske inte så konstigt då han bara några timmar tidigare sprungit final på 400m där han blev 8:a på 55,88.
Jesper Nordström sprang 110mh och kom med tiden 16,28 på en 8:de plats. I samma final sprang även Fredrik Grund, och han blev 8:a på 16,31.
Amrullah Stanikzai och Jesper N tog sig an 300mh på ett bra sätt där båda tog sig till final. Ami hade 40,15 i försöken vilket var PB. Jeppe kvalade till finalen med tiden 41,76.
Freddan hade ytterligare två grenar på programmet denna dag och med så många grenar är det svårt att riktigt ladda om. Det blev ändå väl godkända insatser där han hoppade 6,08m i längd och kastade 43,09 i spjut. Det är tufft att vara mångkampare!

F17
Alma Svanberg sprang 400m finalen på utmärkta 61,64 i de byiga vindarna och sprang även 200m försök och tog sig till final på tiden 26,36.
Hilda Johnsson sprang 300mh och fick slita hårt på sin ytterbana och gick i mål på 49,34.

Söndag

M22
Chido sprang sin final på 200m och blev 5:a på 22,68.

P19
Arvid stötte kula, och det var aldrig något snack. Med 17,70m i första stöten var tävlingen avgjord och gulden Arvids. GRATTIS till SM-guldet!!

P17
I finalen på 200m sprang Erik så fort han bara kunde. Lite spänt och en 8:e plats med tiden 23,39.
Final på 300mh för Ami och Jeppe. Bra sprunget av båda där Ami tog 5:e platsen på 40,19 och Jeppe 6:e platsen med 40,76.
Fredrik körde sin sista gren, kula, detta SM och kom 8:a på 11,86m.

F17
Final även för tjejernas 200m och där kom Alma på 8:e plats med tiden 26,71.


Tack alla aktiva och ledare för en grym helg!!

USM och JSM
2019-08-08 21:45
02-gänget laddar inför helgen i den sommarsköna kvällen så här dagen innan!
Med början i morgon kommer 24 göra 45 starter under tre dagar.
10 aktiva tävlar i Trollhättan på USM för 15 och 16 åringar samtidigt som 14 aktiva kämpar på Slottsskogsvallen på JSM samt U17.

Det behövs taktfast klappande och höga hejjarop, så ta er till Trollhättan eller Slottsskogsvallen och ge våra aktiva det stöd dom behöver.

Tävlande på USM:
Fabian Steene, höjd, längd och spjut. Lycka till!
Felix Steene, stav och längd. Lycka till!
Nicole Dinu, kula. Lycka till!
Calista Ezeh, kula. Lycka till!
Sofia Björkman, 100m. Lycka till!
Ida Elmén, spjut. Lycka till!
Axel Olausson, diskus. Lycka till!
Felix Jordebrandt, kula. Lycka till!
Leo Zikovic, kula. Lycka till!
Felicia Brink, 800m, 2000m och 1500m hinder. Lycka till!

Tävlande på JSM-U17SM:
Chidozie Abika, 100m och 200m. Lycka till!
Christoffer Wockats, 200m och 800m. Lycka till!
Elias Brink, 800m och 1500m. Lycka till!
Arvid Mägi Theorin, kula och diskus. Lycka till!
William Lanndalen, slägga och kanske spjut. Lycka till!
Erik Isaksson, 100m och 200m. Lycka till!
Fredrik Grund, 100m, 110mh, spjut, kula och längd. Lycka till!
Emil Bengtsson, 200m och 400m. Lycka till!
Jesper Nordström, 110mh, tresteg och 300mh. Lycka till!
Amrullah Stanikzai, 300mh. Lycka till!
Gustav Tartu, längd och tresteg. Lycka till!
Alma Svanberg, 200m och 400m. Lycka till!
Hilda Johnsson, 300mh. Lycka till!
Emilia Lönnqvist, höjd och tresteg. Lycka till!

Det blir en fullmatad helg som ni ser och själv står jag ute på plan och mäter släggor, diskusar och spjut som dimper ner.

NU KÖR VI!!!
Sommar o sol
2019-07-10 11:23
Sommaren är över oss och många tar ledigt.
Vi har nu, vecka 28-31, lägre bemanning på kansliet så räkna med längre svarstider.

Kom ihåg att anmäla er till tävlingar i god tid så det inte blir efteranmälningsavgift, vilken ni i så fall får betala själva. Ni kan absolut anmäla er själva, men känns det krångligt så mailar ni sportchef@ifkville.se så anmäler jag.

Vi har USM och JSM som nästa stora tävling.
USM15-16 går i Trollhättan 9-11 augusti och JSM-USM17 i Göteborg, även det 9-11 augusti.
Information kring USM och JSM mailas ut till tränarna som sedan informerar de aktiva vad som gäller.

Vi kommer dessutom behöva ett antal funktionärer till JSM (16 st), men detta återkommer vi om.

Direkt efter SM-tävlingarna, den 17 augusti, avgörs damernas andra Lagmatch i Eslöv.
Även här är det tränarna som tar ut laget.

Sommarens sista, men inte minsta, engagemang blir Midnattsloppet som går 24 augusti.
Här MÅSTE vi få in fler funktionärer! Har ni inte fullgjort era uppdrag är det bara att gå in och anmäla sig!
Vi måste kunna lösa detta med så många medlemmar vi nu har.


Ha nu en riktigt fin sommar inbäddade i 50:ans solskydd!
Chido under 11 sek på 100m
2019-06-12 09:16
Chido, glad Kvilleit!
Det finns en massa gränser, förutom rekord, som de allra flesta friidrottare jagar. Självklart jagar alla sina egna personliga rekord, och det är ju förstås det mest naturliga och jordnära.

Vill passa på att hylla Chidozie Abika lite extra för de nya personliga rekorden han satt redan, nämligen 22,31 sek på 200m och så då 10,97 på 100m.

De här "magiska" gränserna man vill under är lite speciella. Gränserna i tid, längd o höjd över marken som ger en extra dimension.
Att springa under 11 sekunder på 100 meter är en sådan gräns och vi säger grattis till Chido och passar även på att gratta coachen, Anders "Palmas" Palmqvist för gott jobb.


Kville i Franska öppna
2019-06-10 21:51
Caijsa Henneman - en av Kvilles alla unga idrottare
Ja, det är faktiskt sant, Kville har en medlem som tränar fys med oss, men som egentligen är  tennisspelare!

Det handlar om en tjej som heter Caijsa Hennemann och hon tog sig faktiskt till fjärde omgången på Roland Garros grus i juniorturneringen.

Hon har dock lite kontakt med friidrotten då hon går i samma klass som vår kulstötare Arvid Mägi Theorin, men det är nog det enda.

Nyfiken som man är ställde jag två frågor, nämligen hur mycket hon tränar per vecka och vad hon gör när hon inte tränar.
- Jag tränar ca 20-25 timmar/vecka och när jag inte tränar hänger jag med kompisar, tittar på tennis på någon kanal eller kollar när GAIS spelar, svarade Caijsa.


Friidrottsträning är en väldigt allround träning som går utmärkt att kombinera med en rad andra idrotter, och som troligen gör dig bättre på din egna idrott.


Seriematch och Lag-SM kval
2019-06-03 14:48
Herrlaget
Kville har haft två seriematcher på fyra dagar, full rulle med andra ord!
Tjejmatchen
I torsdags hade tjejerna lagmatch, första av två i år, i division 3 på Stenhagens IP i Lerum.
Det var en kall och regnig dag vi fick uppleva, men humöret var nästan på topp ändå :-)
Ida Björndal, Felicia Brink, Alfrida Kilvik, Alexandra Torgersson och Nicole Dinu jobbade så hårt dom kunde trots manfall och kom femma av nio startande föreningar. Grymt bra med tanke på alla dubbleringar!

Ida Hoppade både tresteg och höjd där höjdhoppet blev överraskande bra med bara två cm från pers i skräpvädret.
Felicia vann 800m genom ett distinkt ryck med 3-400m kvar. Alfrida gick riktigt bra på korta häcken, men missade på sjunde häcken och tappade en hel del där, men med nästan ingen häckträning bakom sig gav det mersmak.
Alexandra gjorde vad hon kunde i diskusen och med värme och sol kommer resultaten stiga.
Nicole dubblerade i spjut och 200m med bra resultat.

Tack till tjejlaget för en grym dag!!
Killmatchen

Killarna tävlade i Norrköping i en av två kvalgrupper till Lag-SM finalen. Vi ställde ett ungt lag på startlinjen och dom gjorde precis allt för att ta alla poäng som bara gick.

Laget bestod av Fredrik Sangberg (400m), Chidozie Abika (200m + stafett), Erik Isaksson (100m + stafett), Tom Berensson (3000mH), Tobias Rydén (5000m), William Lanndalen (Slägga och spjut), Arvid Mägi Theorin (Kula och diskus), Felix Steene (Stav), Fabian Steene (Höjd), Gustav Tartu (Längd + stafett), Amrullah Stanikzai (400mh), Mohammad Al Masri (Tresteg), Fredrik Grund (110mh + stafett), Elias Brink (1500m).

Tävlingen hölls på en helt ny Arena i Norrköping och det var invigning med pompa och ståt där alla fick solglasögon medans orkestern spelade.

Mycket fina tävlingar med tufft motstånd där våra aktiva verkligen gav allt. Blev en del nya pers där kanske Chido var gladast av alla då han inte slagit pers på några år och inte hade några förväntningar. Både Chido och Erik hade en sprintdag där dom INTE spände sig, och då går det fort.

Arvid åker från Norrköping som stolt innehavare av Arenarekordet i kula, inte så dumt. Diskusen gjorde han helt okej. William hade en fin dag i slägga, men krafterna var slut till spjutet och sol o värme hade gett kroppen den där segheten som vi coacher så väl känner igen....

Tom tog sig an uppgiften på hinder med gott mod och kände snabbt att det bara handlade om att ta sig i mål, för poängens skull, och likadant tänkte Tobias på 5000m.

Både Christoffer och Elias krossade sina gamla pers på 800 respektive 1500 meter.

Felix gjorde vad han kunde i stav, liksom brorsan Fabian i höjd, som dock hade en seg dag där han inte fick till hoppningen. Glada bröder hur som helst och som alla vet - det kommer fler tävlingar ;-)

Mohammad och Gustav hoppade mot grymt motstånd och då hamnar man lätt lite i bakvattnet och kan få svårt att tagga till. Bra lärdomar och här finns minsann knutna nävar i fickorna, det kan jag lova!

Fredrik och Ami gav sig på seniorhäckar och det visade sig att avsaknaden av träning på så höga häckar inte var bästa uppladdningen. Men inga tårar för det, bara fler knutna nävar i fickorna!

Den enda senioren vi hade med var Fredrik Sangberg, som efter mycket skadebekymmer ändå kommer till Norrköping och springer 400m och tar viktiga poäng. Han var dessutom hyggligt nära sitt gamla pers.

Tack alla grabbar som var med och förgyllde dagen och tack till extracoacherna Annika och Stefan!

Vid pennan
Anders Walther
Fredrik Grund får dra på sig landslagskläder!
2019-05-28 17:16
Freddan tar här emot bronspengen i Ljungby Mångkamp!
Idag blev det klart att Fredrik Grund -02 är uttagen till Nordiska Ungdomsmästerskapen i mångkamp som går 8-9 juni i Uppsala. STORT grattis till Freddan som nu är vår andra landslagsman för året. Det finns några till som knackar på dörren till landslaget, så det kan bli ännu fler!

Det är inte långt kvar så vi slänger med ett LYCKA TILL!!
EM kval av Arvid
2019-05-13 00:24
På fredagen kvalade Arvid Mägi Theorin in till Junior EM genom att i Växjö sätta nytt personligt rekord med en stöt på hela 18,01 meter.

Arvid persade även i bänkpress med 170kg.
I Kville blir man stark, som Bamse säger!

Anders
Kvilles Vårtävling
2019-05-12 23:59
Foto:Felicia Buiten
På lördagen gick Kvilles Vårtävling av stapeln och vi prisar vädrets makter som i alla fall värmde upp oss med solsken!

Tävlingen blev mycket bra och det var bra tryck från coacher, föräldrar och övrig publik. Många nya personliga rekord sattes och det kändes tryggt med en funktionärsstab som verkligen var på hugget och såg till att allt flöt på bra.

Ett superstort tack till alla funktionärer!
Ett lika stort tack till de som tävlade och vi passar på att hälsa er välkomna nästa år!


IF Kville
Få nyheter = Full rulle i Kville
2019-05-08 17:15
Avsaknad av nyheter beror mer på kansliets utmattning än brist på saker som händer.
Fast vi är utmattade på ett positivt vis :-)

Här kommer en liten uppdatering.

Kvilles Vårtävling
Nu på lördag, 11 maj, går kvilles egen tävling "Kvilles Vårtävling av stapeln. Detta är Sveriges äldsta arenatävling i friidrott och vi är såååå stolta att det är KVILLE som arrangerar tävlingen.
Det saknas ett tiotal funktionärer och jag ber DIG snabbt maila mig att du ställer upp.
Man jobbar 08:30-16:00 och får kaffe/dricka, kakor/bullar och lunch. Och en rolig dag!
Mail: sportchef@ifkville.se

Seriematch Damer
Den 30 maj tävlar vi med ett lag tjejer på Stenkullens IP i Lerum i division 3. Tanken är såklart att vi ska gå upp en division och sakta ta oss mot Sverigetoppen! Första start är 13:00 och alla som vill kan komma och bilda hejarklack! Dessutom behövs 5 funkisar, så ta chansen att göra ett uppdrag och se en fin tävling!

Lag-SM kval Herrar
Tre dagar efter tjejmatchen kör killarna sin lagmatch för att kvala till SM-finalen i Malmö.
Kville har en bit kvar till toppen, men vi jobbar oss sakta men säkert framåt. Kvalet går i Norrköping 3 juni och med nya banor och en riktig invigningsceremoni blir det en grym inramning!

GöteborgsVarvet
Navet i Göteborgs Friidrott är faktiskt inte Kville, även om man vill tro det. Varvet, Göteborgs stolthet, är ett event som ger mycket pengar till friidrotten och det närmar sig snabbt nu. Kville bidrar som förening med ca 150 funktionärer och vi på kansliet är glada över att så många ställer upp. Det märks att vi TILLSAMMANS gör Kville till vad vi är, en av Göteborgs snabbast växande föreningar, alla kategorier! Det kan ni vara stolta över :-)

Man kan som medlem i Kville anmäla sig till Lilla Varvet till rabatterat pris:

Kvilles ledord
Glädje, Gemenskap, Utveckling, Trygghet - För alla

Glädje             Idrott skall vara glädjefyllt! Är det roligt går man ofta till träningen och träffar vänner,                               mår bra och presterar bättre. Glädje är drivkraften för ett livslångt idrottande.

Gemenskap  Vi delar framgångar och motgångar, inspirerar och stöttar varandra när det behövs.                                  Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, tillsammans är vi                                            starkare. Idrotten kan ge vänner för livet.

Utveckling     Vi tror på att utveckla människor genom idrotten, oavsett om man är aktiv, tränare                                    eller funktionär. Verksamheten ska ge personlig utveckling, såväl fysiskt och psykiskt                               som socialt. Vi har en röd tråd i all träning av våra aktiva och lägger stor vikt vid                                           välutbildade tränare.


Trygghet        Vi arbetar aktivt för en miljö som skall vara och upplevas trygg i alla sammanhang                                     genom utbildning av ledare samt information till aktiva och föräldrar.


För alla           Vi är föreningen för alla! Ung som gammal, från nybörjare till elit, oavsett nationalitet,                               etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska                                 förutsättningar. Vår verksamhet skall vara meningsfull för aktiva, ledare såväl som                                     funktionärer och föräldrar.


Byby Lloret!
2019-04-22 22:58
Bild mot Lloret de Mar från vår vandring på kuststigen!
Så är påsklägret över och det är bara att tacka alla ungdomar som skött sig superbra!
Stort tack också till ledarna som gjorde detta möjligt: Carina, Toomas, Ola, Magnus samt extraresursen Stefan!

Vi kommer hem taggade för att vässa formen inför stundande säsong, lita på det!

Anders
Kville i Barcelona
2019-04-17 23:20
Idag var det vilodag så istället för 20 minuter promenad per dag för ledarna blev det timtal på Barcelonas gator och gränder. Vila o vila......

Men ungdomarna fick i alla fall ta det lugnare.

Vi startade uppe i OS området med att utforska helig mark. Tyvärr kom vi inte in på friidrottsarenan då det var filminspelning. Typiskt!

Efter 90 minuters idrottshistoria blev det cityvandring/utforskning med lite shopping och överlag var det goda miner utan förlust av någon enda värdesak!
Alla kom med bussen (på håret för några) och nu väntar ett antal tuffa träningsdagar!

Kram på er alla därhemma önskar hela gänget från Spanien :-)


Träningsläger - Lloret de Mar
2019-04-16 20:26
Hela gänget vid hotellets pool
Just nu är ett hyggligt stort gäng födda 01, 02 och 03 i Lloret de Mar på träningsläger.

Vi kom ner i söndags, ganska sent, och har bara hunnit med två dagar av träning ännu, men alla är vid gott mod och enda missräkningarna gäller en förstörd resväska (som ändå löser sig bra) och att det är lite bökigt att få till långa kast för spjut/slägg/diskusgänget.

Det är massor av friidrottare här varav några Svenska klubbar som Angered, Rigor, Huddinge och Varberg. Trångt värre med andra ord, men det är bra tryck på arenan!

I morgon klarar vi av den gemensamma vilodagen med ett besök i Barcelona. Vi spanar in OS området och minns t ex det senaste Svenska seniorrekordet som slogs här genom Sofi Flink i spjut. Gällande världsrekordet på 400mh för herrar sattes under OS 1992, i samma lopp som Göteborgsbaserade Niklas Wallenlind sprang in som femma. I semin slog han det då gällande Svenska rekordet genom att springa på 48,35 sek.

Förutom idrottshistoria tar vi oss ner till city och spanar in Sagrada Familia, Parc Güell, Casa Batllò eller något annat sevärt. Hamnen och glass kan också säkert locka...

Ha det bra därhemma hälsar ALLA ungdomar!!
Klädprovning i Björlanda
2019-04-05 14:10
Nästa fredag, 12 april, har ni chansen att prova vår klädkollektion i Björlanda Friidrottshall mellan 19-20. Vi säljer även funktions T-shirt på plats för 150:-

Info:

Gå in på sida: https://trimtex.se/customer/KvilleFriidrott
Vi rekommenderar att använda Chrome eller Firefox som webläsare för att det ska fungera på bästa sätt – att t.ex använda Explorer kan göra så att det blir problem

För att komma in i webshopen:

Alt. 1: Om man redan är kund och har handlat hos Trimtex tidigare – Klicka på ”Logga in” och logga in med egen e-mail och lösenord.

Alt 2: Skapa nytt konto

När man loggat in/skapat nytt konto så trycker man på "Mitt Trimtex" och då kommer det upp en ruta som heter ”Teamkod för inloggning” där fyller man i teamkoden: kvillefriidrott19 och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”.
Då kommer klubbens namn upp och klickar man på texten ”Besök teamshopen” kommer man in så man kan beställa kläder.

GM för 13-14 åringar i Växjö
2019-03-20 10:06
TKvilles trupp till GM

Till årets GM skickade Kville 12 tävlande, nio i PF14 och tre tappra tjejer i F13.


Göteborg var regerande mästare från förra inne-GM men oroande vara att Skåne vunnit titeln utomhus. Båda distrikten var ordentligt taggade med andra ord.
För Kvilles del startade dag 1 bra med ett silver i stav för Gabriel Torgersson som hoppade 2.83. Inspirerad av detta bjöd David Thilén i kula på en rysare då han i tävlingens sista stöt drog till med ett rejält pers på 10.91 m och svingade sig hela vägen upp till bronspallen i P14 kula.


Under tiden hade sprinttalangen Ludvig Iveroth skrämt upp skåningar, smålänningar m fl då han i försöken på 60 m drog till med 7.74 och vann sitt heat överlägset. Han tog sig sedan hela vägen till A-final men där snubblade han till i starten och kunde inte göra sig själv rättvisa. Han fortsatte att ha marginalerna emot sig då han persade även i längdhopp med 5.38 men i sista omgången fick se sig passerad av två Bohus-hoppare som hoppade 5.38 och 5.39! En femteplats räckte det dock till.


De senaste åren har det hoppats mycket stav ute i Björlanda vilket syntes i truppen då vi hade med 5 stavhoppare till GM. Utöver Gabriels silver fick vi se snygg hoppning från Stina Littorin och Juliette Östling där den senare tog hem 5:e platsen på 2.61.


Från F13 kan vi framförallt rapportera om fina insatser i längdhoppet där Alice Tartu, Ester Ahlbäck Björk och Julia Kuhnel Pappila visade fina takter. Julia hade ett strålande GM där hon bröt flera drömgränser: 5.03 m i längd (4:e), 9.86 i 60 m häck och 10.40 i tresteg (2:a) imponerar.


Övriga Kvilleiter var Filip Klaasen, Filippa Coutour, Thea Johansson och Melker Svanberg. De två sista fick dock aldrig riktigt möjligheten att visa sitt bästa då deras stora chans fanns i tresteget där de gjort fantastiska resultat i år men Melker skadade sig i längdhoppet och Thea vaknade tävlingsdagen med feber. Där tappade vi två givna medaljchanser. I vilket fall så kan vi konstatera en fantastisk bredd i Kville där de 12 aktiva kvalat in till 30 starter.


Vi avslutar med ett stort tack till IFK Växjö som genomförde en perfekt tävling och där Göteborg deltog med dryga 100 aktiva som verkligen uppträdde som ett lag och som fina representanter för friidrotten.


Vem vann då? Det gjorde Skåne denna gång men se upp i ute-GM då blir det revansch!


Tränarna via Stefan Thilén

Anmälan till FRiiSK 2019 är nu öppen!
2019-03-13 15:28
Nu har anmälan till FRiiSK (IF Kvilles friidrotsskola) äntligen öppnat. 

Direktlänk till anmälan här, mer information finns under fliken arrangemang, FRIISK. 

Vid frågor kontakta projektledare Fanny Åhl Norling på friisk@ifkville.se eller 0730409955. 

Hoppas ni vill komma och träna med oss i sommar!
USM Dag 2
2019-03-11 19:37

En grym andradag på USM avslutas med en rapport förstås😊

Guld i höjd till Fabian Steene på 1,91!
Guld i stav till William Asker på 3,99!
Grattis grabbar!

Nicole sprang 60m och med 8,38 var hon näääära att gå till semi.

Sofia Björkman sprang också 60m och persade till 8,07 vilket tog henne till en final där hon blev 5:a på 8,10.

Felix Steene gav sig på stav, men hade en mindre bra dag. Ni vet, en sån där dag man inte vill läsa om på FB😞

Andreas Rydén sprang sin final på 1000m och gjorde så gott han kunde i det ryckiga tempot och blev 7:a på 2:54.55

William Asker sprang även 60mh, men fick stå över finalen pga stavfinalen. Hade möjligen blivit medalj där... I tresteg var han ytterst nära en medalj, men blev 4:a på 12,60.

Kanske inte så viktigt, men Kville tog flest medaljer av alla föreningar i Göteborg!!!!!!!

GRATTIS hela gänget och tack till ledarna Carina och Per samt hjälpsupport från Vicky!

USM i Västerås
2019-03-09 20:26
Kvilles första medalj på USM togs av Leo i kula (silver)
Första dagen av USM i Västerås avklarad och det blev en bra sådan sett med Kvilleögon!
Fabian Steene kom 12 i kula på 12,35. Nicole Dinu blev 11 i kula med 10,43.
Felix Jordebrandt körde också kula och kom 7:a på 12,82.
Leo Zikovic tog första medaljen, silver i kula med nya perset 14,56. Lite senare sprang han även 200m, men med lätt energitapp blev det bara ett lopp.

Felix Steene gjorde en grym längdtävling och persade till 6,36 med vilket han tog silver!


Andreas Ryden persade på både 200m (24,93) och på 1000m med 2:50,90 vilket tog honom till morgondagens final!
Felicia Brink sprang också 1000m, men hade lite otur att hamna mitt emellan två klungor. Hon kämpade väl och fick tiden 3:12,55.

Nu laddar vi för morgondagen👍🏼💪🏼😊
JSM till USM
2019-03-06 09:41
JSM gick för en dryg vecka sedan och får rundas av med denna artikel:

Nu till helgen går årets sista inne SM, nämligen 15-16 åringarnas.
Det blir 11 deltagare från Kville som med stöd från ledarna ska
jobba stenhårt för att prestera så bra dom kan.
Sen att det blir en del bus och skoj vid sidan om, det räknar och hoppas vi verkligen på!


RM Vinterkast
2019-02-28 09:50
Under kommande helg arrangerar IF Kville Riks Mästerskapen i Vinterkast för 16 åringar och äldre!

Svenska Friidrottsförbundet kommer efter denna tävling att utvärdera huruvida det ska bli SM status i framtiden. Om det blir så innebär det att även diskus- slägg- och spjutkastare får två SM per år, som alla andra grenar.

Vi håller till på kastplan bredvid Friidrottens Hus, om ni vill komma och titta!
Kville har dessutom några egna aktiva som tävlar.


Välkomna!
USM17 + JSM i Växjö
2019-02-25 19:24
Stolt coach Lars med Arvid till vänster och trestegsraketen Gustav till höger!
Så har vi klarat av en grym SM-helg i Växjö med god mat, sköna sängar, gott sällskap och lite tävlande.

Här kommer en summering av våra grymma aktiva

Dag 1

Trots sjukdom och skada ställer Kville upp med 10 taggade kombattanter där de flesta redan nu tävlat.

Arvid Mägi Theorin körde vikt och kom 5:a på 15,03m. William körde vikt i samma klass och kom en placering bakom Arvid via ett längsta kast på 14,61m.

Även Fredrik Grund körde vikt, men i klassen under, P17, och fixade en 6:e placering med 13,53m.
Fredrik sprang även häck och hamnade på banan bredvid klubbkompisen Jesper Nordström. Efter en stenhård duell dem emellan kom dom i mål på samma tid, 8,70 sek. Tyvärr ingen final denna gång, men det var väldigt nära.
Inte för att det är särskilt viktigt, men Fredrik kom några tusendelar före Jesper😉

Gustav Tartu gjorde en bra längdtävling och med ett längsta hopp på 6,32m knep han 6:e plats.

I F19 höjd tog Hilda Gyldén en fin 4:e plats genom 1,65m.

Alma Svanberg sprang först försök på 400m på utmärkta 60,91 sek och sedan 60m försök och semi med 8,14 sek i försöken. Ingen finalplats, men kul att se Alma tillbaka i god form.

Även Emilia Lönnqvist dubblerade. I tresteg blev det en 6:e plats med 10,73m som bästa resultat och i höjd tog hon också en 6:e plats genom att ta 1,54m. Emilia saknade den berömda pricken, men hon är på gång!

Hilda Johnsson gjorde premiär på SM, men var helt orädd och gick ut tufft på 400m, hon fick betala i form av mjölksyra på slutet och tog sig i mål på 65,06 sek. Besviken, men kommer igen starkare!!

Nya tag imorgon💪🏼😊 Ni får ett litet axplock av några av dagens Kvilleiter!


Dag 2
Fredrik G körde först kula, där han fick på ett riktigt bra mångkampsresultat, 13,44m följt av 7,55 sek på 60m, vilket tyvärr inte räckte till final idag.

Erik Isaksson sprang också 60m och visade att han trots skadebekymmer klarat att hålla i snabbheten. Erik gick som siste man till final och sprang där ett kanonlopp och kom 6:a på nya perset 7,26 sek.

Hilda J sprang idag 60mh, men efter lite tappad fart efter tredje häcken blev det till att bara ta sig imål. Här är det knyta nävarna i fickorna och hem och träna som gäller😊

Även Emilia kommer att åka hem med grym revanschlusta då helgen inte helt gick som tänkt. Längdhopp idag, men det stämde inte helt och då känns det mesta segt😞 Men lite på att hon kommer igen💪🏼

Mohammad Al Masri hoppade tresteg och gjorde en bra tävling där han blev 6:a på 12,76m.

Även Jesper N och Gustav T hoppade tresteg och det gick riktigt bra, även om grabbarna själva inte var nöjda. Höga krav där👍🏼
Silver! Till Gustav på 13,50m och en 4:e plats för Jesper på 12,85m.

Arvid stötte kula och vann guldet på 17,44m! Jäkla grabb å stöta😎

Grattis hela gänget och tack för att ni skötte er så bra🤗


Toomas & Anders
Arvid på utvecklingsträff
2019-02-04 09:49
Arvid på ett av sina landslagsuppdrag
Arvid Mägi Theorin var under helgen på en utvecklingsträff i Växjö, anordnad av PC Kast.
Vi har fyra Prestationscentrum i landet, PC Hopp i Karlstad, PC Sprint i Falun, PC Medel/lång och PC Kast i Växjö.

Det är lika bra att vi börjar lära oss detta för allt fler Kvilleiter kommer att kallas till dessa träffar. Med ökad bredd i de äldre grupperna är det några som redan i unga år får extra fokus på sig. De andra kämpar vidare, mestadels för att friidrott bara är så himla skoj.

Grattis till alla som håller på med friidrott i Kville, ni är vinnare!!
Dröm 4 av William Asker
2019-02-04 09:43
William flyger
Det är alltid härligt att klara drömgränser och i helgen grejade William Asker en sådan gräns genom att ta 4m i stav på Göteborgs Inomhus.

Grattis William!!
Svenskt rekord av Karin Schön
2019-02-04 09:39
Karin överst på pallen!
Under Göteborgs Inomhus slog Karin sitt egna Svenska veteranrekord på 3000m i klassen K55.
Tiden, 10:58.34, är fantastiskt bra!!

Grattis Karin!
SM SILVER till Fredrik Grund!!
2019-02-03 18:40
En glad Fredrik!! Foto: Annika Rosenlund
Fredrik Grund tog idag SM-silver i mångkamp P17.
Mångkamps SM gick i Upsala denna helg och Fredrik visade att formen är riktigt på gång. Med 4.258 poäng var han blott 1! poäng från klubbrekordet, typ en millimeter i höjd...

Inget jag tror Fredrik gråter över!

Grattis Fredrik!


Årsmöte IF Kville
2019-02-01 10:16
Tisdagen den 26 februari klockan 17:00 har vi i IF Kville vårt årsmöte på våning två i Friidrottens hus.

Det blir fika, utdelning av klubbrekordsplaketter samt genomgång av året som gått ur ett både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.


Hjärtligt välkomna alla Kvilleiter!
Tävlingar, tävlingar, tävlingar!
2019-01-29 08:49
Innesäsongen är i full gång och mängder av Kvilleiter tävlar både i Göteborg och på andra orter.

Den gångna helgen var drygt 50 aktiva och ledare i Malmö på Kvilles årliga gemensamma tävlingsresa för att delta på Pallas spelen.  Det var en lyckad helg med många fina resultat som går att hitta här:

IFK Göteborg hade arrangerat en tävling i Lindås och där tävlade flera av våra yngre aktiva och resultaten för denna tävling finns här:

Det är fantastiskt roligt att så pass många tävlar och det märks att föreningen växer. Det känns tryggt att veta att vi får en ny utomhusarena i Björlanda framöver då behovet är jättestort! 
Vår första upplaga av Persspelen är över!
2019-01-13 20:43
Lördagens Persspelen var lite av en test för att se hur konceptet skulle kännas.

Att tävla ska vara roligt och lustfyllt, inte finnas en massa press från tränare och föräldrar, i alla fall när man är mellan 7-12 år. Precis där ville vi se om det gick att hitta rätt, och det tyckte vi att vi gjorde.

Några mindre fadäser till trots kändes det helt rätt! Sååå många glada barn och entusiastiska vuxna. Sen bidrog ett gäng grymma funktionärer till att få det att fungera så bra som det gjorde.
Ett STORT tack till er!!

Massor av medaljer delades ut på ett enkelt sätt, med ett grattis helt enkelt, precis som vi ville ha det.

Om någon missade sin medalj så finns det att hämta ut på Kvilles kansli.


Välkomna nästa år, då kör vi igen!
Persspelen i Friidrottens Hus
2019-01-11 18:35
I morgon, lördagen den 11 januari mellan 10-13, kör vi vårt nya koncept Persspelen för första gången.
Över 450 starter kommer att genomföras på ca 3 timmar och massor av medaljer ska delas ut då alla som slår personligt rekord får medalj.

Ledare, föräldrar, övrig publik och alla andra kommer att göra allt för att så många som möjligt får medalj.

Alla är välkomna att komma och heja!Julruschen
2018-12-16 20:44
Tänk att Tomten kom ändå!! Här får han instruktioner av kulstötarna Fredrik, Gustav och Jesper.
Så rullar söndagen mot sitt slut och Julruschen är över för i år.
Vi lovar nya friska tag nästa år med mer av allt, fast på kortare tid :-)

Tingbergs AIS och IF Kville gjorde sin första tävling tillsammans och vi från kansliet tackar både våra egna funktionärer, men självklart även Tingbergs AIS för ett fantastiskt arbete!

Och så ett STORT tack till alla er som tävlade, vi hoppas ni hade skoj och att vi ses nästa år.

Klubbrekord för 12, 13 och 14-åringar tas bort!
2018-12-05 11:25
Kville har som mål att verkligen stå upp för en långsiktig utveckling, med fokus på att det ska vara roligt i unga år med en stegrande utvecklingstrappa mot en eventuell seniorkarriär. Oavsett om man tränar/tävlar för att det är skoj eller för att prestera på toppnivå.

Forskning visar entydigt att det är i 18-19 års åldern som satsningarna mot elit börjar, inte när man är ung. I unga år lägger vi däremot grunden till både en stark idrottskropp och en stark självkänsla.
Att forcera unga på olika sätt ger inga långsiktiga fördelar, tvärt om, och av detta skäl är ett aktivt val att nu bara ha klubbrekord från 15 år.

Vi hoppas på förståelse för detta resonemang och lägger in en grym föreläsning som tar upp det på ett bra sätt.


Med vänlig hälsning
Anders Walther, Sportchef
Julklappsjakten gav Kville många fina resultat
2018-12-02 22:41
Såklart vi inte missar Fabians 1:a plats i kula! Han kan annat än hoppa den där killen! Foto:Ola Nissen
I årets upplaga av Julklappsjakten visade Kville på stor bredd och det är glädjande att läsa resultatlistorna där det vimlar av personliga rekord!

I vanlig ordning redovisar vi inte alla resultat utan hänvisar till arrangörens resultatlista för lördag och söndag: RESULTAT

Men såklart kan vi redovisa några av höjdpunkterna (skulle helst velat redovisa alla PB....):
William Asker satsade mot höga höjder i P15 och med 173cm i höjd (2:a) samt 390cm i stav, som han vann, får man väl säga att han lyckades rätt bra. Noterbart här att Felix Steene tog en andraplats i staven genom att klara 3.80.

I P14 vann Gabriel Torgersson stavhoppet på 2.90 så man förstår att det hoppas en del i Björlanda!

På 4x200m sprang fyra snabba 02:or till sig förstaplatsen med den grymma tiden 1:35.89. Löparna var i tur och ordning: Erik Isaksson, Gustav Tartu, Jesper Nordström och Emil Bengtsson.

Emilia Lönnqvist, F17, hoppade till sig guldet i 3-steg på fina 10.74 och tog även en silverpeng i längd på försmädliga 4.99m.

I P17 sprang Emil Bengtsson hem guldet på 400m med 56.42 ungefär samtidigt som Calista Ezeh klev upp överst på pallen efter att ha vunnit kulan i F16 på fina 11.35.

Detta var bara några av alla fina resultat och ett STORT tack till alla goa tränare som är med och stöttar på både träning och tävling. Tack också till er föräldrar som är på tå och hjälper till där det behövs. Grymma Kville helt enkelt :-)


Missa inte en superföreläsning!
2018-11-30 21:30
Hör Linus Thörnblad prata om psykisk ohälsa inom idrotten!
Linus är en grym föreläsare.

Elitaktiva och deras åtaganden
2018-11-15 20:56
I Göteborg finns ett system där både elitaktiva och deras tränare får bidrag från Göteborgs Friidrotts förbund (GFIF), vilket är fantastiskt och unikt i Svensk Friidrott. Skälet till detta är Göteborgs Varvet, vilket drivs av förbund och föreningar tillsammans.

För att ge tillbaka ska alla elitaktiva göra ett "uppdrag" hos någon annan Göteborgsförening än sin egen och Kville har haft några av dessa elitaktiva i våra FIH-grupper.

Här finns lite om detta på GFIFs hemsida:
Terrängserien i Tuve
2018-11-10 22:54
Starten på årets lopp!
Kville har bidragit med sitt lopp till årets terrängserie.
Det blev lite kalabalik när det visade sig att det var något cykellopp samtidigt, med en massa krockar med vår bana.

Herrar Anders Sandegård och Jack Langgaard löste det dock galant och loppet kunde starta.

47 tappra löpare kom till start denna mulna, men regnfria dag.

Ett stort tack till alla härliga funktionärer och löpare!

Terräng SM
2018-10-31 19:22
Under blåsiga och kalla förhållanden avgjordes terräng-SM i Ekerum på Öland 27-28/10.

Kville hade tre veteraner på plats som försvarade Kvilles färger, och det gjorde dom med den äran.
Karin Schön kom 2:a i K55, Eleonor Öström blev 4:a i samma klass och Paula Wass knep 4:e platsen i K50.

I LAG-tävlingen knep tjejerna en bronspeng!

Grattis till er!
Hur lär vi våra barn?
2018-10-23 10:53
Lånad bild från boken: Science and practice of the JAVELIN throw av Terseus Liebenberg
Utbildning kommer till oss på olika sätt och i olika former.
Jag hittade denna bild i en bok från Sydafrika som jag tycker är väldigt bra och säger väldigt mycket.

Ungdomar idag har mycket med skola och sin egen friidrott mm så det är inte det lättaste, men vi jobbar på att få dem att så mycket som möjligt komma på träningar med de yngre för att visa hur dom gör när dom hoppar höjd, längd, stöter kula och annat.


Stark framtidstro vid friidrottens föreningsmöte den 19-20 oktober 2018
2018-10-22 11:07

Fredag och lördag den 19-20 oktober samlades ett 60-tal representanter för friidrottsgöteborg för en höstträff och dialog om verksamheten. Det blev ett framåtriktat och engagerat möte.

 

På plats under mötet var Göteborgs Friidrottsförbunds styrelse, aktivas råd, ordföranden och föreningsrepresentanter från distriktets 15 arenaföreningar samt kanslipersonal. Under mötet diskuterades värdegrund, samarbetsformer, 2019 års aktiviteter, ekonomi samt senaste veckans uppmärksamhet i media.

 

Det var ett konstruktivt möte där samarbete, glädje, respekt och utveckling stod i centrum för diskussionerna.

 

Vi vill med denna gemensamma skrivelse tydligt markera vår starka vilja till samarbete i friidrottsgöteborg idag. Vi är glada och stolta över den energi som präglade mötet och att detta framåtriktade arbete fortsätter.

 

 

 

Göteborg 2018-10-20

 

Ordförande i Göteborgs Friidrottsförbund och ordföranden i samtliga arenaföreningar

Björlandaspelen
2018-10-20 23:34
Idag genomfördes premiären av en ny tävlingsform som vårt grymma ungdomsråd skapat.

Det har skvallrats om god stämning och glada barn och vuxna, så det kommer bli många repriser av detta arrangemang :-)

Ett jättetack till barnen som kämpade grymt bra, och alla föräldrar och övriga vuxna som föredömligt hjälpte till att bidra till en mycket fin tävling!

Nedan följer resultaten:

P/F 8 & 9 år Längdhopp

Enhörningarna

Olle Gårdsby                                                  2,40

Alice Bengtsson                                             2,42

Lagets poäng: 44


Drakarna

Amanda Savela                                              2,21

Hugo Hermond                                              2,43

Axel Wennergren                                          1,72

Lagets poäng: 30


Kville blå

Annie Zimmerman                                        2,33

Nellie Reman                                                 2,27

Olle Njie                                                          2,39

Lagets poäng: 37


Kville grön

Matilda Hagberg                                           2,62

Jonah Carola                                                  2,10

Simon Schärlund                                           2,41

Lagets poäng: 24


Kville gul

Elin Berglund                                                 2,42

Anna Kataria                                                  2,16

Noel Tubbero                                                2,15

Lagets poäng: 30


Kville röd

Elin Berntsson                                               2,35

Jack Gårdehall                                               2,22

Gustav Ruotsi                                                2,23

Lagets poäng: 32

 

Kula (1kg)

Enhörningarna

Olle Gårdsby                                                  4,67

Alice Bengtsson                                             4,42

Lagets poäng: 37


Drakarna

Amanda Savela                                              3,26

Hugo Hermond                                              4,49

Axel Wennergren                                          3,37

Lagets poäng: 20


Kville blå

Annie Zimmerman                                        5,78

Nellie Reman                                                 3,47

Olle Njie                                                          5,25

Lagets poäng: 40

Kville grön

Matilda Hagberg                                           3,42

Jonah Carola                                                  4,43

Simon Schärlund                                           4,16

Lagets poäng: 27


Kville gul

Elin Berglund                                                 4,47

Anna Kataria                                                  3,78

Noel Tubbero                                                4,23

Lagets poäng: 33

 

Kville röd

Elin Berntsson                                               3,10

Jack Gårdehall                                               3,75

Gustav Ruotsi                                                3,63

Lagets poäng: 14


60 meter

Enhörningarna

Olle Gårdsby                                                

Alice Bengtsson                                            

Lagets poäng: 20


Drakarna

Amanda Savela                                             

Hugo Hermond                                             

Axel Wennergren                                         

Lagets poäng: 16


Kville blå

Annie Zimmerman                                       

Nellie Reman                                                

Olle Njie                                                          

Lagets poäng: 26


Kville grön

Matilda Hagberg                                          

Jonah Carola                                                 

Simon Schärlund                                          

Lagets poäng: 16


Kville gul

Elin Berglund                                                

Anna Kataria                                                 

Noel Tubbero                                               

Lagets poäng: 26


Kville röd

Elin Berntsson                                               

Jack Gårdehall                                              

Gustav Ruotsi                                              

Lagets poäng: 16

Sammanlagd poängställning  

 

1.       Kville blå                                          103p

 

2.       Enhörningarna                                101p

 

3.       Kville gul                                           89p

 

4.       Kville grön                                        67p

 

5.       Drakarna                                          66p

 

6.       Kville Röd                                         62p

 

 


P/F 10 & 11 år


Längdhopp

Jupiter

Izabella Kullberg                                            2,70

Noah Varkey                                                   3,00

Stina Bergin                                                     3,40

Lagets poäng: 24


Saturnus

Nicole Bengtsson                                          3,11

Erik Wennergren                                           2,60

Alma Hagman                                                 3,10

Lagets poäng: 14


Kongahälla

Maja Carlsson                                                3,20

Alice Samuelsson                                           3,45

Sara Biding                                                      3,30

Lagets poäng: 38


Kville Team 1

Ivar Gevke                                                       3,39

Malte Helenius                                               2,64

Amanda Pålsson                                             3,23

Lagets poäng: 26


Kville Team A

Linus Frisk                                                       3,41

Gustav Fant                                                     3,12

Wilmer Stensby                                              3,14

Ida                                                                     2,72

Lagets poäng: 27

 

Kula (1kg)

Jupiter

Izabella Kullberg                                            4,32

Noah Varkey                                                   5,74

Stina Bergin                                                     6,17

Lagets poäng: 15


Saturnus

Nicole Bengtsson                                           5,91

Erik Wennergren                                            5,83

Alma Hagman                                                 5,65

Lagets poäng: 14


Kongahälla

Maja Carlsson                                                 5,92

Alice Samuelsson                                           7,11

Sara Biding                                                      7,15

Lagets poäng: 34


Kville Team 1

Ivar Gevke                                                       6,09

Malte Helenius                                               6,05

Amanda Pålsson                                             6,41

Lagets poäng: 28


Kville Team A

Linus Frisk                                                       8,14

Gustav Fant                                                     8,54

Wilmer Stensby                                              6,54

Ida                                                                     5,37

Lagets poäng: 34


60 meter

Jupiter

Izabella Kullberg                                            

Noah Varkey                                                  

Stina Bergin                                                    

Lagets poäng: 24


Saturnus

Nicole Bengtsson                                          

Erik Wennergren                                           

Alma Hagman                                                 

Lagets poäng: 14


Kongahälla

Maja Carlsson                                                

Alice Samuelsson                                           

Sara Biding                                                      

Lagets poäng: 28


Kville Team 1

Ivar Gevke                                                       

Malte Helenius                                               

Amanda Pålsson                                             

Lagets poäng: 24


Kville Team A

Linus Frisk                                                       

Gustav Fant                                                     

Wilmer Stensby                                              

Ida                                                                                                                                                                             Lagets poäng: 24Sammanlagd poängställning 

 

 1. Kongahälla                                       100p

 

 1. Kville Team A                                   85p

 

 1. Kville Team 1                                   78p

 

 1. Jupiter                                               63p

 

 1. Saturnus                                           42p                         


Björlandaspelen
2018-10-03 20:59
En ny tävlingsform signerad Kvilles ungdomsråd!

Den 20 oktober blir det alltså tävling i Björlandahallen för alla mellan 7-10 år i lag om tre.
Deltagarna ska springa, hoppa och kasta. Sedan läggs poängen ihop och vinnare utses. Men, ALLA kommer förhoppningsvis få känna sig som vinnare då alla får medaljer!

Castorama i blått o vitt!
2018-09-25 22:08
Ett glatt kastgäng flankerar storbesök i form av Malin Haglund!
Det var säkert några år sedan Kville hade fullt lag (12 pers) i Castorama, men nu har det skett!

Varje höst tampas både kastare och andra med de manliga och kvinnliga seniorredskapen i kula, spjut, diskus och slägga.
Det är en rolig tävling och med stor hjälp av våra unga kasttalanger tog sig Kville nu in bland de 100 bästa klubbarna genom tiderna. Inte dåligt för ett så ungt gäng!
Storkastarna William Lanndalen och Arvid Mägi Theorin stod för topparna, tätt följda av senior höjdhopparen Fredrik Sangberg.

Vi fick även besök av en höggravid Malin Haglund, Sverigefyra i spjut genom alla tider. Hon berättade lite om sin karriär och det var nog flera som blev förvånade över att hon började med friidrott som 22-åring. Tack för besöket Malin!

För att orka med en så pass lång tävling fick vi hjälp med grillning av några grymma föräldrar, stort tack till er.

Nästa år ska vi mönstra ett ännu bättre lag och även få storheter som Korhonen att delta, då kommer de riktigt höga poängen!
Fina resultat för Kville i GM
2018-09-19 15:33
Stina Littorin (F13) persade rejält i stav flankeras här av David, Gabriel och Melker (P13).

Den gångna helgen, 15-16/9 genomfördes GM för 13-14 åringar nere i Eslöv, Skåne. Göteborg åkte ner som regerande mästare men fick denna gång se sig besegrade av ett starkt Skåne som framförallt var lite starkare i sprint och kast. Kville deltog, efter lite skador och sjukdomar, med 11 deltagare, 4 st PF 14 och 7 st PF13.

Bland många fina resultat så kan nämnas P14 tresteg där William Asker tog guld och Felix Steene fixade bronset. Samma resultat fick vi i P13 stav med guld för William på 3.60 m och brons till Felix. William följde upp detta med guld i höjd och Felix ordnade ett silver i längd. Andreas Ryden bidrog också han till poängskörden genom att ta en 5:e plats i en oerhört jämn final på 300 m. Samma plats tog han på 800 m.

Viktiga poäng ordnade även Ida Pappila Kûnhel i F14 då hon tog topp 6 placeringar i såväl 80 m som 300 m (5:a resp 4:a ). Ida ingick även i Göteborgs stafettlag som krigade till sig ett silver.

Även PF 13 tog för sig och knep viktiga placeringar i kampen mot främst Skåne. Thea Johansson och Filippa Courture deltog i tresteg och där lyckades Thea bäst och hon fullbordade en göteborgstrippel genom att ta brons i en kylslagen tävling. På kastsidan var det Stina Littorin som var Kvilles representant, bäst gick det i diskus där hon tog sig till final och ordnade en imponerande 5:e plats.

Bra kast fick vi även se från David Thilén som överraskade i slägga med ett prydligt silver på fina 32.68 m. Han följde upp detta med en 5:e plats i en jämn kultävling.

Melker Svanberg hoppade för första gången över 5 meter i längd och 5.26 tog honom till en fin 6:e plats i ett starkt startfält där det krävdes hela 5.75 m för seger.

Allt som allt ett väldigt bra arrangemang där kvilles representanter inte bara tog för sig ute på löparbanonorna utan stod även för mycket av underhållningen på kvällen. GM är en kul och inspirerande tävling som de nu kan ta med sig in i inomhussäsongen. Nästa år ska pokalen tillbaka till Göteborg och vi hoppas att Kville kan bidra till detta med ännu fler deltagare då.

Stefan Thilén/PF13


YALA ett prejekt där Kville är representerat!
2018-09-18 19:49
Friidrottsförbundets ungdomsråd vill med YALA projektet (utbildning) stärka deltagarnas personliga ledaregenskaper.
Från Kville har Alma Svanberg sökt och kommit in på utbildningen.
Här finns mer info om utbildningen:
http://www.friidrott.se/nyheter.aspx?id=21974

Här Almas egen berättelse om det hon hittills varit med om:

Yala utbildning 2018/2019 


Torsdagen den 30 augusti packade jag mina väskor och tog tåget upp till Stockholm. Där uppe skulle jag nämligen få träffa resten av deltagarna i utbildningen YALA. YALA är en ledarskap- och organisationsutbildning som kommer att pågå under ett år. Den är skapad av svenska friidrottsförbundets ungdomsråd och tanken med den är bl a att vi deltagare ska utveckla och bli säkrare i vår ledarroll. Vi kommer att ha 3 träffar och resten av utbildningen kommer att vara webbaserat och arbete på hemmaplan. Väl uppe i Stockholm tog jag bussen till Värtahamnen där jag mötte upp resten av gruppen. Gruppen bestod av 14 deltagare i åldrarna 16-24 år och ledarna i form av Svenska friidrottsförbundets ungdomsråd.


Kl 19.00 gick vi på färjan som skulle ta oss till Finland, där vi skulle ha våra första utbildningsdagar. Vi fick våra hytter och jag fick dela rum med en tjej från Stockholm. Efter att ha checkat in i hytten gick vi direkt till middagsbuffén där all möjlig mat serverades, det var supergott! Efter det gick vi till klubbsverige som höll till längst fram på färjan. Där taggade vi igång inför den årliga Finnkampen som skulle hålla på under de dagar vi var där. Alla i gruppen fick en påse med diverse Sverigesaker som vi skulle ha under tävlingarna. Därefter satte vi oss på golvet i ett hörn av båten och spelade kort tills det var dags att gå och lägga sig. Vi hade oturen att ha vår hytt precis ovanför ett liveband så speciellt mycket sömn blev det inte. Klockan tre slutade de spela och sen satt väckarklockan på 05.30, finsk tid.


På fredagen vaknade vi väldigt trötta efter natten. Vi åt en god frukostbuffé tillsammans på båten och åkte efter det buss i tre timmar tills vi kom fram till hotellet i Tammerfors. Efter lunchen var det dags att sätta igång med YALA utbildningen. Det började med att Björn O Nilsson, ordförande i Svenska friidrottsförbundet, invigde YALA. Därefter gick två av ledarna igenom hur YALA startade och hur allt kommer att gå tillväga framöver. Sista passet innan middagen var en inspirationsföreläsning av Anna Linner Bassani. Den var väldigt uppskattad och mycket intressant. Efter middagen gick vi tillsammans med Sveriges hejarklack från klubbsverige en supportermarsch till arenan där vi kollade på Seniorfinnkampen. Det var otroligt spännande och kul att titta på och få vara med och heja.  


Lördagen började med en antidopingföreläsning av Anders Rydén. Efter det kom Azuka Nnamaka och pratade om Svenska Friidrottsförbundets värdegrund. Vid lunchtid gick vi till arenan för att denna gången heja på Ungdomsfinnkampen. På kvällen gick vi återigen supportermarschen till arenan för att sedan heja på de svenska seniorerna i Finnkampen. Det regnade en hel del men förutom det var det en mycket rolig och trevlig kväll med mycket skratt.


Den avslutande dagen handlade om SFIFs Organisation. Efter föreläsningen fick vi göra ett arbete där vi två och två skulle arbeta med att bygga om organisationen. Det var väldigt intressant och lärorikt och man fick verkligen tänka efter. På eftermiddagen hade vi olika samarbetsövningar innan bussen som skulle köra oss tillbaka till färjan kom och hämtade upp oss. Denna natten var det något tystare och mycket lättare att somna.


Vi var tillbaka i Sverige vid 06.00 igen. Jag sa hejdå till alla mina nyfunna vänner och tog sedan tåget tillbaka till Göteborg.


Jag hade väldigt lärorika och roliga dagar i Finland tillsammans med resten av YALA deltagarna. Jag fick både många nya vänner och lärde mig en hel del nya intressanta saker och jag ser mycket fram emot resten av träffarna och utbildningsbitarna med YALA.


Kville söker barn- och ungdomstränare!
2018-09-14 11:14

IF Kville söker barn & ungdomstränare!

Friidrotten på Hisingen är på stark frammarsch och med det har vi startat upp ytterligare fler friidrottsgrupper, särskilt för barn 7–11 år. Därför söker vi nu hjälptränare som en eller två gånger i veckan kan tänka sig att ingå i ett tränarlag som alltid leder grupperna tillsammans.

Ett ypperligt tillfälle för er äldre ungdomar eller seniorer födda -02 och tidigare att med era friidrottskunskaper lyfta grupperna till en ny nivå och samtidigt vara en naturlig förebild för barnen. Dessutom får alla våra fortfarande aktiva friidrottare som ställer upp som tränare ersättning, så det är också en möjlighet att tjäna sig en extra slant!

Låter detta intressant?

Kontakta Alexander Nilsson (ansvarig Björlandagrupperna)
alex95_ski@hotmail.com
070-581 52 41

Mångkamps-SM
2018-09-10 08:32
Fredrik Sangberg i stilstudie💪🏼
IF Kville hade två representanter på plats i Uddevalla när SM i mångkamp skulle avgöras i blåsigt och regnigt väder.

Fredrik Grund fick i P16 klassen tyvärr kasta in handduken med en värkande fot och begynnande förkylning. Fredrik låg tvåa efter två grenar innan han avbröt under stavhoppet.

Fredrik Sangberg tävlade i seniorklassen och gjorde en solid mångkamp med bl a 1,87m i höjd, från ”fel” håll!
Fredrik blev femma, men hade tagit brons om tävlingsreglerna varit desamma som för alla andra friidrottsgrenar, dvs att man bara kan ta medalj i sin egna klass😉

Ungdomsfinnkamp för Kvilleiter
2018-09-03 21:27
Anders (ledare) Arvid (kulstötare) och Philip (höjdhoppare)
Kville fortsätter att ta för sig och hade inte vår seniorstavhoppare Filip Gyllensten råkat ut för en olycka i stavhoppet på SM så hade vi haft en aktiv i seniorkampen också.

 Nu blev det tre Kvilleiter som fick åka, undertecknad som landslagsledare samt de aktiva: Arvid Mägi Theorin och Philip Ryding.

Arvid var först ut och i sedvanlig ordning hejar han fram alla andra i laget så mycket att man undrar om han kommer ha energi nog till sitt egna tävlande. Svaret kom omgående och det kändes att det kunde bli riktigt långt idag. Arvid ledde tävlingen från första stöt och med tävlingens fyra längsta stötar och ett nytt pers på 18,62m visade han vem som höll i taktpinnen!

Philip hade en go känsla i kroppen när han klev in på arenan i Tammerfors för att göra debut i landslagskläderna. I sann Kvilleanda visade även Philip upp sin bästa sida och ryckte med sig andra i truppen. Just förmågan att både ge, och kunna ta emot, hejarop är en grym förmåga som jag tycker genomsyrar hela vår förening!
Hoppningen gick galant och Philip åker hem med en andraplats och ett nytt utepers på 197cm från sin första finnkamp.

Tack också för allt stöd hemifrån!!
Kville är verkligen på gång!
2018-08-20 16:07
Här det grymma laget som vann sin seriematch i division 1
Kvilles herrlag, som mestadels består av ungdomar går en ljus framtid till mötes.
Söndagen den 19 augusti 2018 är det datum som får symbolisera Kvilles start mot att bli en av Sveriges bästa klubbar!

Vinnarlaget på Stenkullens IP i Lerum:
Daniel Korhonen, slägga (50,39 1:a) och diskus (39,50 3:a)
Fredrik Sangberg, 400m häck (64,17 3:a)
Michael Skalenius, 100m (11,74 2:a) och 4x100m (45,01 2:a)
Philip Ryding, höjd, 110m häck (16,69 1:a) och 4x100m (45,01 2:a)
Melvin Johansson, 3000m hinder (11.23,65 1:a)
Filip Gyllensten, stav (4,50 1:a)
Chidozie Abika, 200m och 4x100m (45,01 2:a)
Gustav Tartu, längd (6,01 4;a) och tresteg (12,95 3:a)
Amrullah Stanikzai, 800m 2.05,71 3:a)
Jack Langgaard, 5000m (17.27,56 3:a)
William Lanndalen, spjut (47,94 1:a)
Arvid Mägi Theorin, kula (14,13 1:a) och 4x100m (45,01 2:a)
Tom Berensson, 400m (54,59 4:a)

Fullständiga resultatlistor finns här:

Hela matchen startade med att trotjänare Korhonen vann släggan i stor stil. I staven hoppade Filip G sitt första hopp när alla rivit ut sig och efter ett första missat hopp tog han lätt i andra och  grenseger nummer två var i hamn.
Philip den yngre tog hem höjdhoppet och på något sätt kändes det i luften att nu var det Kvilles dag.

Lagledare Måns for runt som en galning och gar alla både support och god coachning. Bäst var nog när han undrar lite över hur man lägger upp ett 100m lopp.... Hopp kan han, vilket märktes tydligt när han skrek till Filip att byta stav, innan han ens hoppat!

Sangberg får stå symbol för Kvillehjärtat när han drar på sig tävlingslinnet och bränner av ett 400m häcklopp. Allt för laget! Sangberg slog en gubbe och tog viktiga poäng.

Och det här var dagen då ALLA gjorde ALLT för laget, spelade ingen roll om man var aktiv, reserv, förälder eller tränare. Nu var det medvind och full rulle framåt.

Michael sprang 100m för (kanske) sista gången och sällan ser man någon som är så sammanbiten!
Andraplatsen gav mersmak och laddningen inför stafetten började direkt efter målgång.

Gustav kämpade mot duktiga längdhoppare och fick nöja sig med enpoängaren, men VARJE poäng räknas!!

Korhonen var sliten efter släggan, men tog ändå två poäng i diskusen. Gött jobb!

Melvin hade fått den otacksamma uppgiften att springa 3000m hinder, men visade att han skött träningen när han avgjorde med ett kraftfullt ryck och tog hem segern.

Chidos 200m kunde blivit riktigt bra med en bättre start, men andraplatsen på årsbästa går inte att klaga på!

På 800m kämpade sig Ami till en tredjeplats och det är bara att konstatera att sparkapitalet i Kville onekligen ser väldigt bra ut.

På 5000m fick Jack äran att springa och han tog en fin tredjeplats på en mycket bra tid för en "motionär".

William vann spjutet och visar att han även behärskar denna svåra gren. Kast är Williams allt, förutom kulan som han inte riktigt är vän med.

Philips andra gren var 110m häck och här hade vi trott på 10 höjdhopp i rad, men han löste det grymt bra och vann lite överraskande. Formen inför senior-SM ser onekligen ut att vara på uppgång.

Gustav dubblerade också genom att komma trea i tresteget. Han kände sig lite seg idag, men gjorde två bra grenar, och återigen, varje poäng räknas!!

Tom sprang sitt bästa på 400m och tog en viktig poäng till laget och till nästa år har det nog kapats någon sekund till.

Elias sprang 1500m på ett smart sätt och såg till att ta hem tre goa poäng genom att springa ifrån sina gubbar när det var 400m kvar. Såg hur stark ut som helst och det ska bli spännande att följa Elias väg fram.

Hela tävlingen avslutades med stafett på 4x100m och grabbarna tog det lite lugnt för att inte växla bort sig och kom tvåa. Hela kampen var avgjord till Kvilles fördel redan innan stafetten, men det var skönt med en snygg avslutning.

GRATTIS till herrlaget och hela Kville!!!

Nu ska vi jobba stenhårt med ett tjejlag också, för vi har faktiskt väldigt många duktiga tjejer också!

Ha det gott
Veteranerna har haft sitt SM
2018-08-16 22:12
Karin Schön är glad!!
I år hölls Veteran-SM i Löttorp, på norra Öland.
Förhoppningarna var att Kville skulle få med ett någorlunda stort gäng, men det blev bara två, nämligen Karin Schön och Håkan Harrysson.

Karin sprang i K55 hem tre medaljer, GULD på 5000m med tiden 19.22,04.
Dagen efter grejade hon ett BRONS på 1500m med tiden 5.24,10 och sista dagen
blev det ett nytt GULD, nu på 10000m med precis över 40 minuter, 40.13,63.

På 400mh i M55 gjorde Håkan rent hus! Han vann på finfina 1.06,02.
Men Håkan nöjde sig inte där, det blev GULD även på 400m med tiden 60,26 samt SILVER på 200m med tiden 26,59.

Vilka grymma veteraner!!
Stort GRATTIS!!!!
U-JSM
2018-08-07 15:11
Så var U-JSM över och här följer en liten rapport/analys!

USM för 15 och 16-åringarna gick på Enskede IP och USM för 17-åringarna på Källbrink i Huddinge.

Överlag gjorde vi ett mycket bra SM och det är glädjande att se hur vi går framåt.

Emil Bengtsson sprang 100m, 200m och 300mh, han kämpade väl men gick inte vidare.
Erik Isaksson gick vidare från försöken på både 100m och 200m, men en tung skadebakgrund hindrade Erik från topp prestationer.
Amrullah Stanikzai krigade till sig en 4:e plats på 300mh och en 5:e plats på 2000mH, mycket bra sprunget i två väldigt tuffa grenar.
Fredrik Grund "mångkampade" sig genom helgen med längd, kula, 110mh och spjut på sitt program. Bäst gick det på 110mh där han kom 4:a.

Calista Ezeh fick inte till det hon har i kroppen i kulan, men var ändå nära en riktigt fin placering. Det kommer!
Emilia Lönnqvist körde längd, höjd och tresteg med den ära, även om hon själv inte var helt nöjd.
Sofia Björkman gjorde två bra lopp på 80m, men det räckte inte fram till final denna gång, det blev trots allt pers, så leendet fanns där.
I längd kämpade Tilde Steen Svensson i en stor längdgrupp och gjorde en bra tävling.
Gustav Tartu inledde sitt SM med en längdtävling han var allt annat än nöjd med, men efter att ha gråtit ut och laddat om klev han ut som en vinnare i trestegstävlingen och knep GULDET med ett hopp på 13,47 m!!

Axel Olausson kastade diskus med bruten arm (inte kastarmen dock) och gjorde vad han kunde, bra jobbat även om det inte blev någon finalplats denna gång.
Spjutnybörjaren Ida Elmèn gick lite oväntat till spjutfinal där hon slutade 6:a.
Fabian Steene blev hårt pressad, men höll undan i höjdhoppet och tog GULD på 190cm. Han gjorde bra ifrån sig även i spjut, kula och längdhoppet.

I Huddinge kämpade de lite äldre USM deltagarna.
Ida Björndal hoppade både höjd och tresteg. Höjden gick inte bra, men får tillskrivas ändring i tekniken och frånvaro av hoppning innan SM. Det blev revansch i tresteg där hon samlade ihop sig och gjorde en bra tävling.
Hilda Gyldèn har precis som Ida missat den viktiga hoppträningen veckan inpå SM, men fick ändå till en bra höjdtävling och kom 4:a på 160cm. Längdhoppet var också bra, även om de där riktigt långa längderna inte fanns denna helg.
Philip Ryding satsade på 110mh som andragren och tog sig till final, där han slutade 7:a.
I favoritgrenen höjd jobbade han sig in i tävlingen och hoppade via 196 cm till sig ett SILVER.
William Lanndalen hade tre grenar under SM, diskus, spjut och slägga. I diskus fick han bjuda på både hyggliga kast och piruetter med hård landning. Spjut är han mer bekväm med och kammade hem ett SILVER genom ett bästa kast på 52,00 m. I slägga fick William till ett för honom OK kast på 61,59 m, och med det tog han ytterligare ett SILVER.

På juniorsidan hade vi två representanter då Beatrice Brink tyvärr fått lämna återbud, nämligen Chidozie Abika på 200m i M22 och Julia Björkman på 100m i F19.
Chido sprang en mycket bra första kurva, men spände sig något i utgången av kurvan och fick kämpa hela vägen in i mål mot både motståndare och en märkbar motvind. Blev ändå en OK tid med tanke på det, men inget vidare avancemang.
På 100m i F19 ställde sig Julia med god känsla. Startskottet gick och man såg i accelerationen att kraft och Power fanns. Final. I finalen gjorde Julia ett nytt mycket bra lopp och när klockan stannade 12,57 sek var 4:e platsen klar.


Så, vad tar vi med oss? Vad har vi att lära?
På pluskontot hittar vi glädjen och en väldigt fin klubbkänsla. Kville har medvind och det känns i luften att vi har något stort på gång.

Lite självkritiska får vi också vara. Inför ett SM ska vi försöka kraftsamla lite extra, särskilt för de äldre 17 åringarna och uppåt. Det håller inte på sikt att vara sommarledig om man vill åka på ett SM och prestera. Vi har en resa att göra här och det gäller hela Kville, allt från mig som sportchef, tränare, föräldrar och inte minst de aktiva. Många har chansen att utvecklas och den chansen ska vi ta!


Stort tack till Er aktiva som gav så mycket under helgen i Stockholm, ni är fantastiska!!
Ledarna: Carina, Måns, Toomas, Ola, Anders
Många Kvilleiter till SM kommande helg!
2018-08-01 16:12
Kommande helg, 3-5 augusti, är det ungdoms-SM på Enskede IP i Stockholm och ungdoms SM för 17 åringarna samt junior-SM på Källbrinks IP i Huddinge.

Kville har i år hela 21 SM resenärer och det kommer bli fullt ös för de fem ledarna som åker med.
Vi har aktiva i kast, hopp, sprint och medeldistans. Kville är på gång!!

Det är inte så många stenkast mellan idrottsplatserna, men tillräckligt för att vi får dela upp de aktiva i två grupper och så här ser det ut:

USM Enskede
Axel Olausson
Calista Ezeh
Fabian Steene
Ida Elmén
Sofia Björkman
Tilda Steen Svensson
Amrullah Stanikzai
Emil Bengtsson
Emilia Lönnqvist
Erik Isaksson
Gustav Tartu
Fredrik Grund
Ledare: Ola Nissen och Toomas Tartu

U17-JSM Huddinge
Arvid Mägi Theorin
Hilda Gylden
Ida Björndal
Chidozie Abika
Philip Ryding
William Lanndalen
Melvin Johansson
Tom Berensson
Julia Björkman
Ledare: Carina Björkman, Måns Åkerberg, Anders Walther


Håll tummarna därhemma, nu kööööör vi!!!!
Världsungdomsspelen
2018-07-03 21:50
Den gångna helgen gick en av världens största friidrottstävlingar av stapeln på Ullevi och jag kan snabbt konstatera att det var så många Kvilleiter med och tävlade att det inte går att få med alla namn här. Ingen nämnd, ingen glömd! :-)

Glädjande är att vi som förening presterar väldigt bra överlag. Det som dock är roligast är själva folkfesten detta är, att så många friidrottare kämpar under dagarna tre.

Grattis till alla er som tävlade och jag håller alla tummar jag har för att ni fortsätter kämpa på träningarna och fortsätter tävla. Ni slår era personliga rekord hela tiden och mer än så krävs inte!

Kommande helg åker ett gäng till Helsingborg och tävlar på Öresundsspelen, lycka till där och ge allt!
Kvillenytt
2018-06-21 21:12

Nyhetsbrev – IF Kville

FRiiSK

Nu är vår friidrottsskola i full gång och första veckan avslutades idag.

Våra ledare är helt fantastiska och barnen har skött superbra sig på alla plan. Nästa vecka kommer över etthundratjugo barn och sammanlagt har vi just nu 360 barn som har gått, eller ska gå, vår friidrottsskola!


Midnattsloppet
Det närmar sig med stormsteg och vi behöver i nuläget ytterligare ca 25 funktionärer.
Loppet går av stapeln 25 augusti. Ni som inte anmält er till uppdrag och är hemma då kan passa på att anmäl er, innan ni tar er välbehövliga semester:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={B6869E40-B516-4BBE-8A3E-9DEE143D6B3C}

Träningstider efter sommaren

Grupp

 

Dag&tid

05

 

Fre 17-18:30 + Sön 14:30-16

06 + 06/2

 

Tis 19-21 + Tor 19-21 + Sön 13-14:30

07

 

Tis 17:30-19 + Lör 10:30-12

07/2

 

Tis 17:30-19 + Sön 16-17:30

08

 

Tor 17:30-19 + Sön 16-17:30

08/2

 

Tor 17:30-19 + Sön 17:30-19

08/3 (Ev. ny)

 

Ons 17:30-19

09

 

Mån 17:30-19

09/2

 

Fre 18-19

09/3 (Ev. ny)

 

Lör 12-13:30

10

 

Ons 17:30-19

11

 

Fre 17-18

11/2

 

Lör 13-14:30


I samband med uppstart efter sommaren kommer vi att ta in ytterligare ca 70-80 barn.
Alexander kommer gå igenom behovet med varje grupps ledare då vi behöver fylla på med både barn och fler tränare lite här och där.


Ha en fin sommar önskar
Anders, Sportchef och huvudansvarig för de från 15 år
Alexander, ansvarig för Björlanda tillsammans med Anders
Tarja, sköter tävlingsanmälningar, avgifter och mycket annat.

Kvilles Vårtävling
2018-06-10 18:03
Sveriges äldsta arenatävling heter "Kvilles Vårtävling".
Årets tävling flöt på bra och i och med att vi öppnade upp för 14-17 åringar på förmiddagen ökade antalet starter till över det dubbla från 2017 samt att många Kvilleiter fick chansen att vara med.

Några axplock ur ett Kvilleperspektiv:
I P17 vann Melvin Johansson 800m på 2:06.47 efter att ha kämpat ner Hovslätts Gustav Lundqvist på upploppet. I P17 kula fick Arvid Mägi Theorin med besked visa att han är på gång efter en period med teknikproblem. Bästa stöten mätte 17,93, vilket han vann på.
William Lanndalen vann spjut i P17 med ett kast på 47,71m.
P15 höjd vanns av Fabian Steene på 190cm. Fabian vann även kulan på 13,48m och spjut på 43,44m.
I P14 slog William Asker till med pers i höjd och vann på 173cm. Felix Steene tog hem längdhoppet på 5,83m medans Leo Zikovice vann spjut på 38,38m.

F17 höjd vanns av Hilda Gylden på 158cm samtidigt som Alfrida Kilvik vann kulan på 8,50m.
Calista Ezeh vann F15 kulan på 10,88m.
I F14 klassen vann Ida Kühnel Pappila 80m på 10,82 sek.

På seniorsidan har vi det lite tunt, men om 3-5 år räknar vi med att se fler Kvilleiter tävla. Mohammad gjorde en fin längdtävling med seniorerna och med nya perset 6,12m hade han vunnit i "sin" klass, P17. Detta gäller även Philip Ryding som blev 2:a på fina 192cm.
På tjejsidan sprang Beatrice Brink ett mycket fint lopp på 800m. Hon sa själv efter loppet att första varvet gick för långsamt för en riktigt bra tid, men att känslan var bra, ofta det viktigaste för en friidrottare!

Massor av bra resultat i övrigt blev det och vi på kansliet passar på att tacka alla funktionärer som ställde upp. Utan funktionärer blir det ingen tävling så Er hjälp var ovärderlig!!Stafett-SM
2018-05-27 18:09
P17 4x100m samt GULD-veteranerna på 3x1500m!
Kville deltog med 10 lag, av 11 anmälda, till helgens Stafett-SM som gick på hemmaplan (Slottsskogsvallen).

Vi kammade hem en fjärdeplats på 3x800m i P17, gick med ett av lagen till final i P17 på 4x100m samt tog ett guld i veteranklassen K50. Grattis till Paula Wass, Eleonor Öström och Karin Schön!!

Eftersom det var på hemmaplan sockrade vi med extra många lag. Roligt att många fick chansen att springa, och gjorde det så bra!!
Kvilletränare i Torslanda Tidningen
2018-05-22 20:03
Torslanda Tidningen ville ha en pratstund med några engagerade tränare och av alla som finns att välja på föll lotten på de grymma 02:tränarna Toomas Tartu och Magnus Löfving :-)

Här kan ni läsa mer:


Sicka supertränare Kville har!!!
Nyhetsbrev - IF Kville
2018-05-18 16:02

Nyhetsbrev

IF Kville

2018-05-15

 

Från och med nu kommer vi från kansliet varje månad skicka ut ett Nyhetsbrev med lite lättläst info!

 

Funktionärsbehov
Ni har säkert fått utskicket, och behovet kvarstår. Mest akut är Varvet Bandel nu på lördag, så har ni minsta möjlighet får ni gärna gå in här och anmäla er:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={B6869E40-B516-4BBE-8A3E-9DEE143D6B3C}

Funktionärsbiten är en mycket viktig del för Kville och vi vill att alla gör sin del!

 

Läger
Det planeras just nu för två kommande läger, ett i Borås för de lite yngre och ett i Helsingborg för äldre ungdomar. Inbjudningar går ut till de som berörs.

 

Sommarledigt
Man tar ju egentligen aldrig ledigt från sitt idrottande, men för många barn tar idrottandet andra former under sommaren och det kan vara skönt 😊 Tränarna i era grupper kommer gå ut med information om när det är sommaruppehåll.

 

FRiiSK
Kville anordnar sommarfriidrottsskola under ett antal veckor i Björlanda. Den är helt fantastisk och ger även våra äldre ungdomar en chans till ett roligt (mestadels) sommarjobb. Framtidens ledare formas och runt 400 barn får en rolig och minnesvärd vecka. Ni har väl inte missat medlemsveckan? Det finns fortfarande platser kvar om ni är intresserade.
Mer info och anmälan: http://www.ifkville.se/sida/?ID=223750

 

 

 

Vänliga hälsningar
Kansliet (Anders & Tarja)

Beställning av klubbkläder
2018-04-19 16:35

Hej alla medlemmar!

Webshoppen är nu öppen och stänger den 29.04.2018 med förväntad leverans i vecka 24.

Info från TRIMTEX

Gå in på sida: http://trimtex.se/sv/if-kville-friidrott/ 
Vi rekommenderar att använda Chrome eller Firefox som webläsare för att det ska fungera på bästa sätt – att t.ex använda Explorer kan göra så att det blir problem

För att komma in i webshopen:

Alt. 1: Om man redan är kund och har handlat hos Trimtex tidigare – Klicka på ”Logga in” och logga in med egen e-mail och lösenord.

Alt 2: Skapa nytt konto

När man loggat in/skapat nytt konto så trycker man på "Mitt Trimtex" och då kommer det upp en ruta som heter ”Teamkod för inloggning” där fyller man i teamkoden: kvillefriidrott18 och klickar på ”lägg till nytt företag/klubb”.
Då kommer klubbens namn upp och klickar man på texten ”Besök teamshopen” kommer man in så man kan beställa kläder.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er.

Med vänlig hälsning

Rannveig Johansen | Kundrådgivare och Säljkoordinator
Trimtex Sport AS | Sekkebekksletta 8 | N-4792 Lillesand | Norway
T: 026-249890 | www.trimtex.se
Historiskt - Kvilles första Ungdomsråd!
2018-04-09 17:35
Det är med stor glädje, och stolthet, vi kan meddela att IF Kville fått sitt första Ungdomsråd!

Det första rådet kommer att få hjälp att starta upp, men det är ungdomarna själva som kommer att driva det och målet är att ta tillvara på de idéer och önskemål som finns samt  öka ungdomarnas inflytande i verksamheten.

Ungdomsrådet består av:
Alfrida Kilvik
Frank Nissen
Alma Svanberg
Philip Ryding
Gustav Tartu
Jesper Nordström
Tom Berensson
Ida Björndal

Lycka till med ert arbete!!
Friidrottsförbundets årsmöte
2018-03-25 21:09
Hemkommen från Friidrottsförbundets årsmöte sitter jag nu i soffan och tänkte ge er en liten resume.

Ett årsmöte är en rätt trist historis för att vara ärlig. Det roliga bestod i att träffa friidrottsvänner man sälla ser. Många av delegaterna från Sveriges distrikt känner jag sedan tidigare vilket gör luncher och middagar till högtidsstunder med många minnen.

Det största som sker är att de motioner som inkommit från distriktsförbund och föreningar skall bifallas eller avslås. Från och med förra året har man startat något som kallas ”demokrati torg”. De olika motionerna var grupperade vid olika bord, och så kunde delegaterna gå runt och ta del av de olika förslagen med full diskussion runt bordet. Ett bra sätt att hantera förslagen och jag bad faktiskt Göteborgs Friidrottsförbunds ordförande att göra något liknande i Göteborg. Det är oerhört viktigt att styrelsen är insatt och får prata med föreningsfolk på ett konstruktivt sett.

Alla handlingar från mötet kommer att läggas upp på friidrott.se för den som vill veta mer.

Ett hett och oerhört viktigt område just nu, och förhoppningsvis framöver, är jämställdhet. Det finns få kvinnliga tränare, få kvinnor med makt osv. Vi gamlingar sitter möjligen fast i de värderingar vi vuxit upp med, men ni som är unga, ni måste föra denna stafettpinne vidare och hjälpa till i arbetet med jämställdhet.

Golfförbundet har tagit tag i detta på allvar och startat ett projekt som heter 50/50.
Jag delar här kort film där en ung tjej läser upp en text hon skrivit, antagligen trött på gubbväldet inom golf, men den är fantastisk och väldigt tankvärd. Lyssna till slutet!

Dags att anmäla sig som funktionär
2018-03-23 11:07
Alla medlemmar i Kville ska göra två funktionärsuppdrag per år.
För att en förening ska finnas krävs främst tränare och medlemmar.

Tränarna, till största del föräldrar, drar ett stort lass men får förhoppningsvis mycket tillbaka också.
Tränarna behöver bara göra ett uppdrag, och då helst på Kvilles Vårtävling som funktionär i någon gren.

Övriga medlemmar är det som utgör hela föreningen. Tillsammans driver vi föreningen, där några har möjlighet eller intresse av att hjälpa till mer och andra mindre. ALLA är ändå välkomna, men just dessa två funktionärsuppdrag vill vi att alla gör.

Funktionärsuppdragen gör att föreningarna i Göteborg, via Göteborgs Varvet, får ett ekonomiskt tillskott som är ett måste för att hålla medlemsavgifter på en hyggligt låg nivå.
I övrigt vill vi ha tävlingar och där hjälps vi också åt.


Ett stort tack för att du är medlem i just IF Kville, tillsammans är vi starka!
Kville i Götalands
2018-03-13 15:02
Kville gjorde fantastiskt bra ifrån sig på Götalandsmästerskapen för 13-14 åringar som gick av stapeln i Varbergs nya friidrottshall "Tresteget".

Kville ingick i Göteborgslaget och bidrog till denna goa slutställning:
1.   Göteborg           233 poäng
2.   Skåne                213,5
3.   Västergötland   80,5
4.   Östergötland     69,5
5.   Småland            67
6.   Halland              49,5
7.   Blekinge            42
8.   Bohuslän-Dal    18 

Sammantaget tog Kville många poäng och William Asker stod för två grensegrar (stavhopp och tresteg).
Tack till hela Kvillelaget för en fint genomförd helg. De aktiva var:
Ida Thörsman
Ida Pappila Kühnel
Felicia Brink
Moa Erixon
Juliette Östling
Elsa Sandsten
Filippa Couture
Calle Frank
Felix Steene
Andreas Rydén
William Asker
Jacob Asker
Melker Svanberg
Gabriel Torgersson
David Thilen
Anmälan till FRiiSK 2018 är öppen!
2018-03-10 12:36
Nu öppnar anmälan till årets friidrottsskola! 

Friidrottsskolan kommer att hållas under fyra veckor i Björlandahallen sommaren 2018.

Nytt för i år är att vi har en medlemsvecka, bara för medlemmar samt att även möjlighet till barnpassning finns. 

Nyfikna? Kolla under "FRIISK" på vår hemsida eller klicka er fram till anmälan direkt via: https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={FE6E1C44-D57F-4E91-8615-722B6456CC70 

Hoppas vi ses i sommar! 
Veteran-SM i Västerås
2018-03-05 17:52
Inte nog med att de yngstas SM gick av stapeln i helgen, även de äldre, veteranerna, hade sitt inne-SM.

Vi har verkligen grymt duktiga veteraner och dom tog för sig ordentligt i Västerås.

En extra ros får det denna gång bli till Jan Erlandsson som slog Svenskt rekord på 60m i M60 klassen med den mycket fina tiden 7,94 sek.

Flitigast var Karin Schön som klarade av hela fyra grenar med tre guld och ett silver som facit.

Resultat:
M35 Wilhelm Kardemark
2:a på 400m på 59,02 s och 4:a på 800m med tiden 2.14,21

M55 Håkan Harrysson
2:a på 400m på 59,14 s och 4:a på 200m på 26,60 s.

M55 Eric Persson
1:a i tresteg på 11,15m

M60 Jan Erlandsson
1:a på 60m på 7,94 s

K40 Moa Kardemark
1:a i tresteg på 9,44m
3:a på 60m på 9,05 s
7:a på 200m på 29,88 s

K55 Karin Schön
1:a på 800m på 2.39,66
1:a på 1500m på 5.19,06
1:a på 3000m på 11.00,64
2: på 400m på 74,62 s

Grattis alla veteraner till en grymt bra helg med massor av fina resultat!!
USM Växjö
2018-03-05 17:18
Inne SM för 15 och 16-åringarna gick i Växjö den gångna helgen och det blev ett fantastiskt bra facit.
Vi kammade hem en rad fina placeringar och det slogs massor av pers.
Två medaljer fick vi med hem där Fabian Steene tog guld i Höjd och Gustav Tartu hoppade till sig ett silver i tresteg!

Här resultaten:
Nicole Dinu -03 Kula 9,74m.
Calista Ezeh -03 Kula 11,28m.
Fabian Steene -03 Kula 12,84m, Höjd 1,94m PB och GULD, Längd 5,72m.
Jesper Nordström -02, 400m 54,22 s PB, 60mh 9,09 s, Tresteg 12,38m PB.
Fredrik Grund -02, Höjd 1,77m PB, Längd 6,11m PB, Kula 13,47m PB, Tresteg 12,15m.
Gustav Tartu -02, Längd 6,00m PB, Tresteg 12,99 PB och SILVER,
Alma Svanberg -02, 60m 8,14 s PB, 400m 61,08 s.
Emilia Lönnqvist -02, 60mh 10,29 s, Höjd 1,54m, Längd 4,52m.

Grattis hela gänget och tack till Toomas Tartu som var med som ledare!
Inne junior SM - Dag 1
2018-02-25 00:08
Så är första dagen av Inne SM i Uppsala för 17-22 åringarna över och Kville har flera aktiva som gjort bra ifrån sig.

Först ut var Melvin Johansson, P17, på 400m. Med en förkylning som uppladdning blev det tufft. Melvin gick ut tufft men fick släppa på slutet då krafterna inte riktigt fanns där.

Philip Ryding, P17, hade häck på programmet idag och gjorde ett bra försöksheat och tog sig till final. I finalen sprang Philip på fina 8,56 sek (PB) och kom 7:a.

Hilda Gylden, F17, hoppade höjd i ett getingbo av duktiga tjejer. Det blev till slut 1,54m, ett resultat som räckte till en fin 8:de plats.

I viktkastningens P17 klass hade vi två deltagare, Arvid Mägi Theorin och William Lanndalen. Båda gjorde en mycket bra tävling med Arvid som 4:a på 17,46m och William som BRONSMEDALJÖR på 18,13m. Grattis William!

I F19 60m ställdes vår Julia Björkman mot bl a Ida Thunberg och Amanda Hansson, båda redan bland de bästa seniorerna.
Julia fick till 7,75sek i försöken och tog sig lätt till final. I en tät och stentuff final susade hon in som 5:a på 7,80sek.

Nya tag imorgon och vi håller tummarna för gänget!!
Kallelse till Årsmöte
2018-02-13 21:00
Kvillekväll & Årsmöte
IF Kvilles medlemmar hälsas välkomna på en vit och blå kväll den 27 februari i Friidrottens Hus plan 2.

17:30 Fika

18:00 Prisutdelning

18:30 Årsmöte

I  enlighet med 15 § i stadgarna vill vi avisera att vi ämnar föreslå ett antal stadgeändringar för beslut på årsmötet (antal styrelsemedlemmar/suppleanter, vissa formuleringar samt vilka dokument som fastslås på årsmötet)All info här:
Årsmötet 2018.pdf »
Stafett-SM
2017-07-02 18:38

Stafett-SM pågår i Malmö och det kommer en summering när tävlingarna är klara.
Men ett guld kan vi inte vänta med....
Sara Overgaard, Isabelle Melin och Beatrice Brink tog just GULD på 3x800m!!
Vårträning
2017-07-02 18:37

Så var Kvilles Vårtävling över och vi börjar med ett stort tack till alla funktionärer! Ni var grymt bra😀

Tävlingarna gick bra, utan förseningar. Finns småsaker att finjustera, men bra arrangemang med övervägande bra väder. Lite blåsigt emellanåt för de som sprang längre sträckor.

Nyheter från våra grupper
Funktionärsuppdrag, 22/03 11:00 
 
Samarbetspartners